NNEM21001U Aflyst Idræt, velfærd og politik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Sport, welfare and politics

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Kursusindhold
 • Teori og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk
 • Teori om idrætten og den frivillige sektor i Danmark
 • Teori om velfærdsstaten og kommunerne (politik, forvaltning, professioner)
 • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor
 • Teori og analyser omhandlende innovativt arbejde med idræt som sundhedsfremme
 • Teori om implementering af idræt som sundhedsfremme
 • Projektarbejde og projektledelse
Målbeskrivelser

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Viden:

 • At de studerende har viden om den sociologiske forskning i den danske idrætsmodel.
 • At de studerende har viden om forskning i velfærdspolitik og idræt mellem stat, marked og civil samfund.
 • At de studerende med denne viden kan reflektere over idrættens nuværende rolle mellem demokrati, sundhed og kommercialisering og identificere aktuelle politiske problemstillinger.
 • At de studerende har viden om hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationerne anvender idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis.
 • At de studerende har viden om hvordan de kan arbejde innovativt med implementering af idræt som middel til sundhedsfremme.
 • At de studerende har viden om projektarbejde og projektledelse.


Færdigheder:

 • Skal kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller via den teoretiske viden og de empiriske analyser af idrætten.
 • Skal kunne opnå idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes i organisationer og kommuner på det idrætspolitiske område.
 • Skal kunne planlægge et projektarbejde i forbindelse med implementering.


Kompetencer:

 • Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer som konsulenter i idrættens organisationer og de kommunale forvaltninger både på det idrætspolitiske og det sundhedspolitiske område.
 • Skal kunne styre og lede et projektarbejde

oplyses på Absalon (kursets hjemmeside) inden kursusstart.

Forelæsninger, gruppearbejde, studenterfremlæggelser samt vejledning.
Pris for modul 2 (15 ECTS) er kr. 27.500,- , som betales forud pr. semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet fra underviser, vejleder og medstuderende.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Eksamensopgaven skrives individuelt eller i gruppe af 2 studerende.
Max 10 sider for individuel opgave og max 15 sider for en gruppe (á 2400 anslag inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag).
Ved gruppeopgave skal det fremgå af opgaven præcis hvem der har skrevet hvad.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.