NNEM15009U Masterprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Master's Project

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Kursusindhold

At den studerende gennem en større opgave gives mulighed for fordybelse i et særligt emne, som dokumenterer den studerendes evne til at anvende og omsætte teoretisk viden i forbindelse med en samfundsaktuel problemstilling.

Målbeskrivelser

Deltagerne på kurset skal opnå følgende kompetencer:
 

 • Identificere problemstillinger knyttet til velfærdspolitiske idrætsfaglige temaer.
 • Planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater.
 • Konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i masteropgaven.
 • Demonstrere evne til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt med en problemstilling inden for uddannelsens formål.
 • Demonstrere forståelse for og fortrolighed med en for problemstillingen relevant metode og teori.
 • Formidle arbejdet med en idrætsvidenskabelig problemstilling på en klar og forståelig måde, såvel mundtligt som skriftligt.
Ved opstart af masteropgaven aftales emne og forløb med vejlederen. Der gives individuel vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 390
 • Vejledning
 • 22
 • I alt
 • 412
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min
Skriftlig aflevering, løbede gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en masteropgave (ca. 50 sider) som forsvares mundtligt.
Projektet kan skrives individuelt eller i grupper af 2-3 studerende.
Den mundtlige eksamination aflægges individuelt eller i gruppen som har udarbejdet materopgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen