NNEK22009U Humanfysiologi 1 - Muskel- og neurofysiologi, endokrinologi og metabolisme

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Human Physiology 1 --Muscle and neurophysiology, endocrinology and Metabolism

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Kursusindhold

Kursets formål er:

At de studerende via kurset opnår detaljeret kendskab til fysiologiske mekanismer indenfor endokrinologi og metabolisme samt neurofysiologi, motorisk kontrol og muskelfysiologi. De studerende skal kunne integrere denne viden og anvende den til kritisk og analytisk at forholde sig til problemstillinger indenfor ovennævnte hovedområder i al almindelighed og i særdeleshed i forhold til muskelaktivitet (muskulært arbejde).

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende får et omfattende kendskab til og viden omkring muskelfysiologi, neurofysiologi og endokrinologi og metabolsime

Kompetencer:
Den studerende bringes i stand til at at forstå komplicerede fysiologiske mekanismer og årsagssammenhænge

Færdigheder:
Den studerende er i stand til at anvende sin fysiologiske viden i formulering af fysiologiske projekter samt har et vist kendskab til fysiologiske metoder

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Afsluttet bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende forudsætninger i fysiologi.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, øvelser, øvelesdiskussioner og rapporter.
Kurset er kun for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi. Andre studerende kan ikke tilmelde sig kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 335
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Mundtlig feedback på småopgaver i undervisningstimerne.

Skriftlig og mundtlig feedback på øvelsesrapporterne.

Mundtlig feedback på den mundtlige eksamenspræstation.

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Eksamen er uden forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Det obligatoriske øvelseskursus består af en øvelse i muskelfysiologi som er i 3 dele, en øvelse i neurofysiologi samt afholdelse af en demonstrationsøvelse i glukosestofskiftet.
Der afleveres rapport til hver øvelse og alle 3 øvelser/rapporter skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt i forhold til at følge de eksperimentelle øvelser skal øvelseskurset følges igen.

Rapporter, der ikke tidligere er godkendt, skal afleveres senest 3 uger inden reeksamen.
Reviderede versioner af tidligere afleverede opgaver kan genbruges ved reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.