NNEK22005U Fysisk aktivitet og sundhed - Hjerne og kredsløb

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Physical Activity and Health - Brain and Cardiovascular System

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i videnskabelig litteratur opbygges den studerendes indsigt i de fysiologiske processer, der ligger til grund for de gavnlige effekter af fysisk aktivitet har på kardiovaskulær og neural sundhed. Særlig betydning tillægges samspillet mellem hjernen og kredsløbssystemet og betydningen af fysisk aktivitet for hukommelse og kognition. Arbejde med problemstillinger relateret til forebyggelse og terapi belyser i konkrete forskningsbaserede eksempler hvordan fysisk aktivitet kan bruges til prævention af kardiovaskulære og neurodegenerative sygdomme.

Målbeskrivelser

Viden

 • Opnå generel viden om hvordan fysisk aktivitet kan bruges til sygdomsforebyggelse og sygdomsreduktion ved hjerte-kar-sygdomme, slagtilfælde og neuropsykiatriske lidelser
 • Opnå indsigt i hvordan det kardiovaskulære system og centralnervesystemet påvirker hinanden
 • Opnå kendskab til undersøgelsesteknikker relateret til kardiovaskulær og cerebrrovaskulær blodgennemstrømning

 

Færdigheder

 • Kunne strukturere og argumentere for specifikke sundhedsfremmede effekter af fysisk aktivitet i forskellige målgrupper
 • Kunne skelne mellem systemiske og færdighedsspecifikke effekter af fysisk aktivitet på hjernens funktion og struktur
 • Opnå evnen til at udvælge, vurdere og præsentere relevante videnskabelige resultater inden for området
 • Kunne designe eksperimentelle forsøg, der tester en relevant problemstilling relateret til fysisk aktivitet og sundhed og kunne diskutere denne i forhold til den eksisterende fysiologiske viden (udvælge og forholde sig til relevant litteratur).

 

Kompetencer

 • Kunne analysere og diskutere valg af trænings- og testmetoder i forhold til specifikke målgrupper og integrere denne viden, for derigennem at forstå årsagssammenhænge
 • Forskningsmæssig forståelse for de fysiologiske mekanismer der ligger til grund for de sundhedsfremmende effekter af fysisk aktivitet

Oplyses på Absalon før kursusstart.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Studenteraktiverende undervisning via oplæg, opgaver, afleveringer, gruppearbejde, konstruktiv feedback mellem studerende (peer-assessment) samt forelæsninger og demonstrationer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Studiegrupper
 • 30
 • Eksamensforberedelse
 • 39
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer feedback i forbindelse med fremlæggelse af forskningsstudier og case studies samt mundtligt feedback fra underviser efter fremlæggelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min. inkl. votering
Prøveformsdetaljer
10 min fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål baseret på en videnskabelig artikel. Artiklen trækkes ca. 24-timer inden eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Obligatorisk fremlæggelse af præsentation af et forskningsstudie.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, skal kursusansvarlig kontaktes. Fremlæggelse af præsentation af et forskningsstudie skal ske senest 3 uger før reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.