NNEK22004U Aerob og anaerob træning - kredsløb og ilttransport

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Aerobic and Anaerobic Training: Effects on the Cardiovascular System and Oxygen Transport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Kursusindhold

Kurset omhandler kredsløbstilpasninger ved aerob og anaerob træning. Den første del omhandler tilpasninger i blodet samt hjertets strukturelle og funktionelle tilpasninger til træning. Derefter gennemgås reguleringsmekanismer for blodgennemstrømning og hvordan arterier og arterioler påvirkes af livsstilssygdomme, træning og kønshormoner. Kurset gennemgår ydermere ilttransport og iltkinetik samt begrænsninger i maksimal iltoptagelse. Til sidst gennemgås regulering af kapillærtilvækst i skeletmuskler med særlig henblik på effekt af træning. 

I kurset indgår studenterfremlæggelser af videnskabelige artikler og arbejde med cases, som skal fremlægges mundtligt.
Foruden faglig viden har kurset fokus på forståelse og mundtlig fremlæggelse af videnskabelige artikler.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende opnår kendskab til de tilpasninger, der forekommer i hjertet, blodet og blodkar ved træning samt hvilken fysiologisk betydning disse tilpasninger har. Den studerende opnår forståelse for betydningen af kønsforskelle samt træningsintensitet og -volumen for kredsløbets tilpasninger.

Den studerende opnår kendskab til, hvordan inaktivitet og livsstilssygdomme påvirker kredsløbet og hvilke sundhedsfremmende effekter på kredsløbet der kan opnås med træning.

Den studerende opnår kendskab til fysiske og molekylære mekanismer der ligger til grund for tilpasninger i kredsløbet med træning.

Den studerende opnår grundlæggende kendskab til forskellige eksperimentelle modeller som kan bruges til at studere kardiovaskulære parametre og ilttransport.

Færdigheder:

Færdighed i mundtlig fremlæggelse af videnskabelige artikler og problemstillinger med henblik på evaluering af fysiologisk relevans, studiedesign, resultat og konklusioner.

Kompetencer:

Den studerende opnår kompetence i kritisk at kunne analysere og diskutere videnskabelige artikler, samt at sætte det i relation til anden videnskabelig litteratur.

Videnskabelige artikler. Oplyses før kursusstart på Absalon.

Grundigt kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi (fx kurserne i arbejdsfysiologi på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet samt de obligatoriske humanfysiologiske kurser på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi).
Uden tilsvarende baggrund vil kurset være svært at følge.
Kurset forudsætter endvidere faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, arbejde med cases, studenterfremlæggelse og demonstrationsøvelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 140
  • Eksamen
  • 24
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig feedback på eksamen

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig fremlæggelse á 30 min inkl. votering.
10 min fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål baseret på en videnskabelig artikel med ca. 24-timers forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med 2 bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.