NNEK20002U Planlægning af videnskabelige kliniske projekter

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Planning of Clinical Investigations

Kursusindhold

Teknisk opbygning af forskningsprotokol, godkendelser, patientrettigheder, Good Clinical Practice, regler for dataindsamling og –opbevaring, statistik. Introduktion til hospitalers måde at fungere på, etikette for opførsel på hospitaler, etablering af forskningssamarbejde, forskningsøkonomi, resultatformidling.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Beskrive de formelle og legale krav, der er til kliniske forsøg
 • Beskrive de praktiske rammer for klinisk videnskab med intervention
 • Beskrive de krævede hovedpunkter i en forskningsprotokol, herunder de forskningsetiske og datakvalitetsmæssige
 • Beskrive de økonomiske vilkår ved klinisk forskning

 

Færdigheder:

 • Udføre simple, statistiske tests
 • Forklare beslutningsprocesserne i klinisk forløb
 • Redegøre for patienters rettigheder i forbindelse med forskning, herunder håndtering af forskningsdata
 • Forklare og diskutere placering og finansiering af klinisk forskning i en patientbehandlende afdeling
 • Udforme tabeller og figurer med basisdata og resultater

 

Kompetencer:

 • Kunne udforme en forsøgsprotokol klar til godkendelse
 • Tage ansvar for patientrettighederne i praktisk, klinisk forskning
 • Forstå samspillet mellem behandling og forskning i hospitalsregi

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Svarende til curriculum for 1. år på kandidatstudiet i klinisk ernæring
Betydelig indsigt i klinisk ernæring og sygdomslære
Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Der vil blive arbejdet med udvikling af egen forskningsprotokol under hele kurset i grupper på 1-4 deltagere.
Der vil være sessioner med peer-kritik og ideudvikling.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 55
 • Seminar
 • 10
 • Studiegrupper
 • 110
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig fra underviser. Peer-feed-back i plenum. Samarbejde mellem grupper i kortere perioder under kurset.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min. inkl. votering
Individuel mundtlig eksamen med diskussion af skriftligt produkt (protokoludkast) udviklet under hele kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser".