NNEK19000U Ernæring af patienter med kronisk sygdom

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Nutritional Therapy in Chronic Disease

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Kursusindhold

 

Kronisk sygdoms indflydelse på den humane fysiologi specielt med henblik på metabolisme, kredsløb og væskebalance. Rationel ernæringsterapi ved sådanne tilstande inklusive opfølgning og styring.

 

Målbeskrivelser

 

Kurset præsenterer sammenhænge mellem sygdommes indflydelse på ernæringstilstand og metabolisme af næringsstoffer hos den kroniske patient, ernæringsmæssige konsekvenser og muligheder for påvirkning af sygdomsforløbet hos den enkelte patient gennem ernæringsterapi.

Viden:

 • Beskrive de forandringer, der optræder i den humane fysiologi ved kronisk sygdom, samt betydningen for omsætningen af næringsstoffer
 • Beskrive de enkelte organers omsætning af næringsstoffer under stress-metabole vilkår
 • Nævne væsentlige træk i patofysiologien bag sådanne tilstande herunder infektion, inflammation, diabetes og hjerte-kar-lunge sydom
 • Referere principper for lægelige behandlingsmetoder

 

Færdigheder:

 • Formidle de patofysiologiske fænomener og deres grundlag
 • Formidle ernæringsrelevante ændringer i fysiologien under kronisk sygdom
 • Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
 • Diskutere tilstandens indflydelse på ernæringsbehov

 

Kompetencer:

 • Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
 • Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
  • planlægge ernæringsterapi med kost, sondeernæring eller intravenøs ernæring
  • monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
  • tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen

Se Absalon for kursuslitteratur

Faglige kompetencer indenfor områderne ernæringsfysiologi og ernæring ved sygdom anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttede diskussion med underviser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mange case-seancer, hvor de studerende arbejder selvstændigt med løsningen i 1-1½ time, hvorefter casen gennemgås. Opgaven består ikke i at kunne svare, men at sørge for at der findes frem til et svar ved hjælp af de øvrige studerende.

I alle lektioner er der anmodning til enkelte studerende om at foreslå de medstuderende nogle løsninger på stillede spørgsmål.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig auditorieeksamen med opgaver i teoretisk pensum, samt en case.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 30 minutter uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.