NNEB19007U Motion som forebyggelse og behandling

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exercise for Disease Prevention and Treatment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Patofysiologi, sygdomslære, træningsfysiologi i forhold til forebyggelse og behandling af f.eks overvægt, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose, m.v. 

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende opnår epidemiologisk og mekanistisk viden om en række almindelige sygdommes udviklingsforløb og sammenhæng, hvorledes disse relaterer til specielt overvægt og inaktivitet, og hvorledes disse kan forebygges eller behandles med fysisk aktivitet.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at forstå og analysere akut fysisk aktivitet og regelmæssig motions indflydelse på helbredstilstanden.

Færdigheder:
Den studerende kan redegøre for, hvorledes fysisk aktivitet kan bruges i forbindelse med forebyggelse og behandling af en række livsstils- og aldersbetingede sygdomme.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Basale fysiologikurser samt kurser i arbejdsfysiologi (for idrætsstuderende specielt Arbejdsfysiologi 2) eller tilsvarende anbefales.
Forelæsninger, case-studier og praktik
Kurset er identisk med NIDA04050 Motion på recept.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 161
  • Eksamen
  • 3
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve á 3 timer uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen á 20 minutter, inkl. votering, uden forberedelse, hvor der inden eksaminationen starter trækkes 1 spørgsmål, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.