NNEB19007U Motion som forebyggelse og behandling

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Exercise for Disease Prevention and Treatment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Patofysiologi, sygdomslære, træningsfysiologi i forhold til forebyggelse og behandling af f.eks overvægt, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose, m.v. 

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende opnår viden om de almindeligste sygdomme som kan behandles eller forebygges med fysisk aktivitet, og hvorledes fysisk aktivitet mekanistisk menes at fremkalde den virkning.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at forstå og analysere akut fysisk aktivitet og regelmæssig motions indflydelse på helbredstilstanden.

Færdigheder:
Den studerende kan teoretisk og praktisk anvise hvorledes fysisk aktivitet kan bruges i forbindels med forebyggelse og behandling af en række livsstilssygdomme.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Basale fysiologikurser samt kurser i arbejdsfysiologi (for idrætsstuderende specielt Arbejdsfysiologi 4) eller tilsvarende anbefales.
Forelæsninger, case-studier og praktik
Kurset er identisk med NIDA04050 Motion på recept.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 161
  • Eksamen
  • 3
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve á 3 timer uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen á 20 minutter, inkl. votering, uden forberedelse, hvor der inden eksaminationen starter trækkes 1 spørgsmål, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.