NNEB19005U  Idræt, krop og medier

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Sport, Body and Media

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Modulet gennemgår sociologiske perspektiver på idræt, krop og medier. Kropskulturens altafgørende betydning i det vestlige moderne samfund, og (idræts)-kroppens præsentation i forskellige medier belyses. Emner som optimering af kroppe (the quantified self) og selvfremstilling (technologies of the self), men også forbrugskultur og digitalisering vil være til diskussion. Nyere sociale mediers betydning for træning/fitness og sportsfællesskaber samt kropsidealer er omdrejningspunktet for forståelsen af ’idræt, krop og medier’ relateret til køn, klasse, etnicitet og alder.

Målbeskrivelser

VIDEN:

Opnå viden samt teoretisk, metodisk og analytisk indsigt i og forståelse for afhængighed og relationer mellem idræt, krop og medier i en samfundsmæssig kontekst.

KOMPETENCER:

Opnå kompetencer til at overføre denne viden til den aktuelle situation og aktuelle diskussioner i det danske samfund.

FÆRDIGHEDER:

Opnå færdigheder i at identificere relevante problemstillinger, som omhandler idræt, krop og medier.

Opnå færdigheder i at benytte teoretiske tilgange og tilgængelig information for at beskrive og analysere emnet samt at perspektivere/diskutere hypoteser og resultater i forhold til den eksisterende viden.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Idræts- og bevægelseskultur og Idræt før, nu og i fremtiden eller tilsvarende.
Forelæsninger, diskussioner og studenterfremlæggelser
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er skriveøvelse, hvor de studerende får feedback samt mundtlige feedbackøvelser i form af fremvisning.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 dage
2 dages skriftlige centralt stillet individuel opgave, max 8 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturhenvisninger).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 28
 • Ekskursioner
 • 8
 • Forberedelse
 • 128
 • Kollokvier
 • 6
 • I alt
 • 206