NNEB19001U Arbejdsfysiologi 2 - endokrinologi og metabolisme

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Exercise Physiologi 2 - Endocrinology and Metabolism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Basal fysiologisk læring om gastrointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte. Ændringer i disse under fysisk aktivitet og adaptationer til fysisk træning – samt betydningen af disse ændringer /adaptationer for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal opnå viden om og kan reflektere over basale begreber og mekanismerne indenfor områderne; gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte hos mennesket. Den studerende har viden om og kan reflektere over ændringer inden for disse områder i forbindelse med overgangen fra hvile til fysisk arbejde eller i forbindelse med fysisk træning hos mennesket.
 

Færdigheder:
Den studerende skal kunne udføre basale fysiologiske relevante beregninger og kan forholde sig til størrelsesordnerne på sådanne beregnede fysiologiske parameter, og have teoretisk kendskab til simple fysiologisk eksperimenter. Den studerende vil kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske principper og ændringer i forbindelse med fysisk arbejde eller i forbindelse med fysisk træning inden for områderne: gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.

 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne vurdere betydningen af simple cellulære mekanismer for fysiologiske ændringer inden for områderne: gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte. Endvidere ville kunne analysere og vurdere betydningen af træningseffekter på gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte for helkrops/muskulær energiomsætning og arbejdsevne. Desuden vil den studerende teoretisk kunne planlægge simple eksperimentelle fysiologiske forsøg til belysning af simple problemstillinger indenfor gastointestinal funktion, endokrinologi og integreret stofskifte.

Præcisering af litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Eksemper på litteratur, der kan indgå:

Udvalgte kapitler fra
Metabolic regulation, A Human Perspective, Keith N Frayn
Human Physiology; The mechanims of body function, Vander et al

 

Kendskab til fysiologi/anatomi anbefales
Forelæsninger, gruppetimer og opgaveløsning
Kurset er identisk med NIDB11008 Arbejdsfysiologi 4 - stofskifte og endokrinologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun lommeregner er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.