NNEB19000U Arbejdsfysiologi 1 - kredsløb og energiomsætning

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Exercise Physiology 1 – The Cardiovascular System and Muscle Metabolism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning i hvile, under arbejde og effekter af træning. Evaluering af effekter af træning på respiration, kredsløb og muskulær energiomsætning.

Målbeskrivelser

Viden
Kredsløb: Har kendskab til hjertets mekaniske og elektriske funktion, Kan analysere årsagssammenhænge i forhold regulering af blodtryk, vaskulær resistans og hjertets minutvolumen i hvile og under arbejde, herunder betydningen af det autonome nervesystem. Kan forklare hvordan ilt transporteres fra lungerne til blodet og optages i væv og hvordan blodgennemstrømning til forskellige væv reguleres i hvile og under arbejde.

Respiration: Kan beskrive gasudveksling fra atmosfære via alveolerne til arterieblod, CO2 og O2 transport i blodet, diffusion mellem blod og mitochondrier. Kan forklare betydningen af centrale og perifere kemoreceptorer for åndedrætsregulering og kan analysere hvilke faktorer der påvirker respirationen i hvile og under arbejde.

Muskulær energiomsætning: Kan analysere og vurdere arbejdsintensitets og træningstilstands betydning for aerob og anaerob energiomsætning. Kende metoder til vurdering af aerob og anaerob energiomsætning.


Færdigheder
De studerende opnår færdigheder i at læse såvel basalfysiologisk lærebogsmateriale såvel som udvalgt original litteratur. Desuden opnås kendskab til de færdigheder der kræves for at foretage kvantitativ evaluering af kredsløbsfunktion.

Kompetencer
Den studerende vil opbygge kompetencer ifht. at kunne forstå, anlaysere og diskuterer arbejdsfysiologiske forhold. Der vil desuden blive lagt vægt på evnen til kort og præcist at besvare humanfysiologiske spørgsmål.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kendskab til cellulær metabolisme anbefales
Forelæsninger, gruppetimer og obligatorisk øvelseskursus.
Kurset er identisk med NIDB11001U Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og respiration.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På kurset gives direkte feedback på øvelsen i måling af iltoptagelse. Desuden er der ugentligt gruppetimer med mulighed for peer to peerfeedback samt underviserinteraktion i forbindelse med opgaveløsning.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Rapport knyttet til eksperimentiel øvelsesdel skal være godkendt.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Rapport knyttet til eksperimentiel øvelsesdel skal være afleveret og godkendt senest tre uger inden reeksamen. Godkendt øvelsesrapport kan genanvendes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.