NNDK17001U Naturvidenskabelig formidling

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Science communication

Kursusindhold

Uanset om du skal arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, i en statslig funktion, som forsker, i en medicinalvirksomhed, som selvstændig konsulent eller som underviser har du brug for at kunne gøre naturvidenskabeligt indhold forståeligt for forskellige målgrupper. Der er en stor sandsynlighed for, at du i dit fremtidige arbejde skal skrive rapporter, afholde workshops, præsentere på møde, holde foredrag osv.  

På dette kursus får du et teoretisk og praktisk fundament til at kunne formidle avanceret naturvidenskabelig viden til forskellige målgrupper i en række forskellige formater. Du får konkrete værktøjer til formidle i rollen som fagekspert og til at levere din formidling med gennemslagskraft i dagspressen (bl.a. nyhedsartikler, debat/blogindlæg og i interviews) i tv-sekvenser, og i formidlingsaktiviteter på et science museum. 

Kernen i kurset er øvelser, hvor du anvender og reflekterer over konkrete formidlingsredskaber og virkemidler. Du lærer teknikker til at håndtere pressehenvendelser og interviews, lære din målgruppe at kende, skrive artikler med en skarp pen, og du får udbygget din erfaring med, hvordan netop din faglige historie bliver hørt og forstået.  

Kursusforløb: 

 • Hvad ved vi om naturvidenskabelig formidling fra eksperten til borgeren? 

 • Forstå din målgruppe og lær at vinkle dig frem til den gode historie. 

 • Analyse af naturvidenskabelig formidling i nyhederne. 

 • Lær at skrive pressemeddelelser og debat-/blogindlæg. 

 • Lær at bruge tv-mediet til din formidling. 

 • Lær at designe en museumsopstilling der formidler til vanskelige målgrupper. 

 • Undersøg formidling hos skoletjenesten på et science museum. 

Målbeskrivelser

Kompetencer: 

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold kompetencer til at kunne: 

 • reflektere over udfordringer og muligheder for formidling af avanceret fagstof til lægpersoner.  

 • identificere hvad der er den centrale viden for målgruppen i et naturvidenskabeligt resultat, og hvor ’den gode’ historie ligger i resultatet. 

 • udvælge og omforme naturfaglig viden til en specifik målgruppe på baggrund af indsigt i målgruppens forudsætninger og præferencer. 

 • skrive præcise, troværdige og fængende pressemeddelelser og debat-/blogindlæg.  

 • skitsere troværdige og fængende formidling igennem museumsopstillinger og tv-sekvenser. 

 • vurdere andres formidling og give konstruktiv feedback. 

Færdigheder: 

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold færdigheder til at: 

 • formidle naturvidenskab skriftlig og mundtligt til andre faggrupper og den bredere befolkning 

 • reflektere over hvordan formidling kan bruges strategisk  

 • reflektere over og håndtere situationer hvor man er ekspert i pressen 

 • identificere og forholde sig til medievaner og andre kendetegn ved specifikke målgrupper. 

 • analysere og skitsere ekspertindlæg i dagspressen, samt fængende og informative opstillinger og tv-sekvenser 

 

Viden: 

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold viden om: 

 • hvordan man gør naturvidenskabelig formidling nærværende, engagerende og levende. 

 • de særlige kendetegn og udfordringer ved formidlingen af naturvidenskabelig viden. 

 • hvad der kendetegner forskellige målgruppers ønsker og forventninger til formidling. 

 • relevante kommunikationsformer og disses kendetegn. 

 • grundlæggende sproglige og retoriske redskaber. 

 • genstandsbaserede interaktioner med naturvidenskabelige emner. 

Elektronisk materialesamling.

En bacheloreksamen fra et af de naturvidenskabelige fag.
Det er en fordel, men ikke et krav, at den studerende har bestået kurset “introduktion til naturvidenskabelig formidling”.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Undervisningen er bygget op med en vekselvirkning mellem workshops, faglige oplæg, gruppearbejde/​​individuelt arbejde med eksempler og problemer inden for kursets temaer. Undervisningen foregår dels på universitetet og dels museer, science centre etc. En afgørende del af kursusudbyttet opnås ved at deltage i undervisningen og i øvelserne.
Undervisningen foregår dels på universitetet og dels på museer og science centre.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved eksamen trækkes én af de fem afleverede temaopgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen. Der er 30 min forberedelsestid. Den mundtlige præstation tæller 100 pct. af karakteren.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagerne skal have afleveret fem ud af i alt syv temaopgaver rettidigt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen og indstillingskrav er identiske med den ordinære. Manglende opgaver til indstilling skal afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.