NNDB23004U Geografiens videnskabsteori (VTGeogr)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Philosophy of Geography (VtGeogr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Geografiens videnskabsteori har som formål:

 • at være det sted i bachelorstudiet, hvor den studerende får tid og redskaber til at reflektere over geografien som fag og videnskab.
 • give den studerende indsigt i videnskabsteoretiske begreber, herunder de som har etisk og politisk relevans for forholdet mellem geografi og samfund; og tilbyde begrebslige redskaber for udfoldelse af kritisk sans og evne til at stille interessante spørgsmål.
 • give den studerende et indblik i aspekter af geografiens historie og særegne karakter såvel som dens samfundsmæssige relevans, for derved at sætte den studerende i stand til at anskue faget i større sammenhæng.
Målbeskrivelser

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til videnskabsteoretiske og etiske positioner i relation til geografi
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den geografiske videnskabs rolle
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er

 

Færdigheder

 • Identificere samfundsmæssige og etiske problemstillinger i relation til geografi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske positioner i relation til geografi.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geografi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geografi som videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i den geografiske videnskab.
 • Beskrive udvalgte etiske teorier.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geografisk forskning og uddannelse.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen i geografi og geoinformatik.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgavesæt med spørgsmål, der dækker kursets pensum.

Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af 2 skriftlige gruppeopgaver i løbet af kurset. 

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

1 A4-side med noter. Ingen andre hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet om godkendelse af to stillede afleveringsopgaver ikke er opfyldt skal opgaverne revideres og genafleveres.

Opgaverne skal være afleveret senest 3 uger før reeksamen og godkendt senest 2 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.