NNDB19006U Idrætsfagets videnskabsteori (VtIdr)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Philosophy of Sports Science (VtIdr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Indføring i idrætsfagets videnskabsteori og etik. Såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier belyses i relation til idræt.

Kurset indeholder endvidere en introduktion til etiske aspekter knyttet til fagets udøvelse, til idrætsforskningen og til etiske problemstillinger i idrætsverdenen.

Målbeskrivelser

Kompetencer

Ved kursets udgang opnår den studerende kompetender til at:

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til idrætsfaget
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til idrætsfagets metoder og fagets rolle i samfundet.
 • Udvise faglig selvforståelse og forståelse af idrætsfagets forhold til tilgrænsende fagfelter og discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorientere og strategisk forskning til innovation, herunder implikationerne af data-intensiv forskning (ofte kaldet big data science).

 

Færdigheder

Ved kursets udgang opnår den studerende færdigheder i at:

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til idrætsfaget.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til idrætsfaget.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til idrætsfaget.

 

Viden

Ved kursets udgang opnår den studerende viden til at:

 • Beskrive udvalgte etiske teorier, herunder pligtetiske og utilitaristiske argumentationsformer.
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over idrætsfaget som videnskab.
 • Beskrive idrætsfagets samfundsmæssige rolle og betydning samt træk af idrætsfagets historiske og institutionelle baggrund.
 • Beskrive videnskabelige processer i idrætsfaget gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation, herunder data-intensiv forskning.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for forskning og uddannelse inden for idræt, herunder den historiske baggrund for eksisterende regler for dataindsamling og datahåndtering.

Se Absalon for kursuslitteratur

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af bacheloruddannelsen i idræt.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og gruppetimer. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 141
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 16
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på afleveringsopgaver (ikke obligatoriske) og mundtlig feedback på fremlæggelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
48 timers skriftlig opgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen