NNDB19002U Geografiens videnskabsteori (VTGeogr)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Philosophy of Geography (VtGeogr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Indføring i geografiens videnskabsteoretiske, etiske og historiske positioner.

Målbeskrivelser

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til videnskabsteoretiske og etiske positioner i relation til geografi
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den geografiske videnskabs rolle
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er

 

Færdigheder

 • Identificere samfundsmæssige og etiske problemstillinger i relation til geografi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske positioner i relation til geografi.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geografi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geografi som videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i den geografiske videnskab.
 • Beskrive udvalgte etiske teorier.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geografisk forskning og uddannelse.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen i geografi og geoinformatik.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af 2 skriftlige gruppeopgaver i løbet af kurset.

 

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse.

Hvis indstillingskravet ikker opfyldt skal de to skriftlige opgaver afleveres 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.