NNDB19001U Geologiens videnskabsteori (VT Geol)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Philosophy of Geology (VtGeol)

Uddannelse

Bacheloruddannelse i geologi-geoscience

Kursusindhold

Geologiens videnskabsteori:
Vi vil behandle geologi som et forsknings- og uddannelsesfelt sammensat af flere delfelter, hvordan det passer ind i videnskaben som institution, og de teoretiske problemstillinger, der har været historisk og er i øjeblikket vigtige for disciplinen og dens udøvere i sociale og kulturelle sammenhænge. Vi vil også undersøge, hvordan videnskaben generelt bruger mange forskellige metoder, og hvordan geovidenskaberne anvender en markant række af metoder, der involverer en række forskellige datakilder. Vi vil desuden diskutere, hvordan videnskabelige opdagelser nogle gange fører til videnskabelige kontroverser, og hvordan nogle kontroverser kan føre til en videnskabelig revolution, hvor praktikere må opgive noget tidligere aftalt viden
 
 
Geoetik og samfundspolitik:
For at fortsætte diskussionen om geologiens nuværende praksis og dens sociale relevans, vil vi gennemgå en række centrale etiske begreber og nyligt udviklede geoetiske konstruktioner, mens vi arbejder med etiske sager relateret til geologi. Vi vil også diskutere det danske kodeks for forskningsintegritet og lovgivning om videnskabelig uredelighed og 'the Cape Town Statement on Geoethics'. Vi vil fokusere på forholdet mellem viden og værdier, når vi giver videnskabelig rådgivning, især når vi diskuterer geologiske hændelser, der kan forårsage skade, og etikken i at kommunikere denne risiko. Vi vil diskutere forholdet mellem videnskab, videnskabspolitik og geologi, herunder hvordan geologisk praksis og forskning påvirkes af regeringspolitikker, og hvordan geologisk praksis og forskning påvirker regeringsudvikling og -udførelse.
 
 
Geologi og bæredygtighed:
Vi vil også diskutere fremkomsten af bæredygtighedsvidenskab og hvordan geovidenskaberne – især geologien – deltager i denne grundlæggende tværfaglige tilgang til at studere problemer, der ikke kun adresserer nutidens problemer, men hvordan de samme problemer vil påvirke fremtidige generationer.

Målbeskrivelser

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til geologi
 • Udvise faglig selvforståelse og forståelse af den geologiske videnskabs forhold til tilgrænsende fagfelter og discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er.

 

Færdigheder

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til geologi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til geologisk videnskab.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geologi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte etiske teorier
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geologisk videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i geologi.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geologisk forskning og uddannelse.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen geologi-geoscience.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon
Undervisningen vil foregå på både dansk og engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Der gives mundtlig og skriftlig feedback på skriftlige opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Den endelige karakter bliver baseret på 3 skriftlige opgaver afleveret på specifikke datoer i løbet af kurset. Hver opgave gives en score mellem 0 og 100 point og bedømmelsen af opgaverne vægter med henholdsvis 30%, 30% og 40%. Udarbejdelse af den sidste skriftlige opgave indebærer at bruge materiale udarbejdet af alle kursets studerende, produceret i løbet af et gruppeforløb over flere uger, som afsluttes den sidste undervisningsgang. Studerende, som ikke afleverer deres del af gruppearbejdet og som ikke deltager i den afsluttende undervisningsgang, vil ikke kunne aflevere den sidste skriftlige opgave. I tilfælde af sygdom ved den sidste undervisningsgang, skal der træffes aftale med underviseren om aflevering af den sidste opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen består af to dele: de samme 3 skriftlige opgaver, som skrives i løbet af kurset, samt en 2 timers skriftlig hjemmeopgave, som afholdes i reeksamensugen.

De studerende skal have afleveret de samme 3 skriftlige opgaver, som udgør den ordinære eksamen senest 2 uger før den 2-timer skriftlige hjemmeopgave. 

Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af de 3 skriftlige opgaver og den skriftlige hjemmeprøve.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser