NMAK22002U Differentialligninger – for studerende med sidefag (Kandiff)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Differential Equations – for students with a minor subject (Kandiff)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i matematik med sidefag

Kursusindhold

Ordinære differentialligninger: Eksistens og entydighed for løsninger til begyndelsesværdiproblemet, potensrækkeløsninger, Bessels ligning, Legendres ligning, eksistens og entydighed for lineære systemer, matrixløsninger for autonome systemer, asymptotisk stabilitet for ikke-lineære systemer.

Partielle differentialligninger: Cauchyproblemet for kvasilineære ligninger af første orden, klassifikation af lineære ligninger af anden orden, varmeledningsligningen ved separation af de variable.

Målbeskrivelser

Viden: De fundamentale begreber om ordinære og partielle differentialligninger og kursets hovedsætninger

Kompetencer: Løse simple ordinære og partielle differentialligninger

Færdigheder: Foretage små generaliseringer af resultaterne i kurset

Analyse 0 (An0) og Analyse 1 (An1) eller lign.
5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger
Dette kursus er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i matematik med sidefag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgaver inden for pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinære medmindre der er 10 eller færre tilmeldt. I så fald ændres reeksamen til en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse uden hjælpemidler.

 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.