NMAB24014U Introduktion til økonomi (ØkIntro)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to Economics (ØkIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Kurset omfatter basal mikro- og makroøkonomisk teori og introducerer herved grundlæggende “økonomisk tænkning” og giver basal forståelse for den økonomiske faglighed.

Målbeskrivelser

Viden: Kendskab til og forståelse for begreber og sammenhænge vedrørende kursets hovedemner:

 • Markedsformer og fuldkommen konkurrence
 • Forbrugerteori, herunder præferencer, nytte, budgetrestriktioner, efterspørgsel og forbrugeroverskud
 • Virksomhedsteori, herunder teknologi, profitmaksimering, omkostningskurver og udbud
 • Økonomisk markedsligevægt og efficiens under “perfekte” forhold (fravær af markedsfejl)
 • Partiel ligevægt på det enkelte konkurrenceprægede marked, herunder velfærd og dødvægtstab og virkningen af afgifter
 • Makroøkonomiske data, herunder sondring mellem reale og nominelle variable
 • Basale makroøkonomiske sammenhænge og forskellen mellem langt og kort sigt
 • Basal langsigts-makroteori, den klassiske makromodel, pengeforhold og inflation
 • Basale kortsigts makromodeller af IS-LM-typen for lukket og åben økonomi
 • Markedsfejl - monopol og eksternaliteter

 

Færdigheder:

 • Kunne ræsonnere i og analytisk håndtere økonomiske optimeringsproblemer og modeller af type som dem, der indgår i kurset
 • Kunne anvende økonomisk ræsonment til abstrakte såvel som konkrete problemer på basalt niveau
 • Løse modeller for forbruger- og virksomhedsoptimering
 • Kunne analysere i basale mikro- og makroøkonomiske ligevægtsmodeller

 

Kompetencer:

 • Til nogen grad kunne diskutere fordele og ulemper ved forskellige modeller herunder tage kritisk stilling til underliggende antagelser
 • Kunne anvende værktøjer og modeller af type som omfattet i kurset til selvstændig analyse af konkrete mikro- og makroøkonomiske problemer inden for fagets emneområder.

 

Der udbydes kontortid

Ved sidste kursuskørsel blev følgende litteratur brugt

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics with Calculus, first edition, Norton samt N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Intenational, alle versioner efter 7. kan anvendes. 

Gymnasial uddannelse med matematik på A-niveau.
NMAB10002U Introduktion til de matematiske fag eller tilsvarende senest samtidig.
3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Der er 7 obligatoriske hjemmeopgaver som afleveres i løbet af blokken. Alle opgaver på nær een skal bestås for at den studerende kan indstilles til en skriftlig eksamen. Der er mulighed for genaflevering af de 6 første ogpaver.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte, ændres reeksamen til en 25 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelsestid med alle hjælpemidler tilladt. 

For at blive indstillet til reeksamen skal man have afleveret de obligatoriske opgaver senest 3 uger inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.