NMAB22013U Sandsynlighedsteori 2 (Sand 2)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Probability Theory 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Kurset bygger videre på SAND og giver en fundamental indføring i avancerede sandsynlighedsteoretiske begreber af central betydning for anvendelser og anden matematisk og statistisk teori.

 •     L2 og Hilbert rum
 •     Betingede fordelinger; betingede forventninger og uafhængighed
 •     Filtreringer; tilpassede processer
 •     Martingaler, submartingaler, and supermartingaler
 •     Stoptider og relaterede begreber
 •     Markov processer i diskret tid
 •     Radon-Nikodyms teorem

 

Målbeskrivelser

Viden

 •     Avancerede begreber fra sandsynlighedsteori
 •     Stokastiske processer i diskret tid
 •     Betingede fordelinger og forventninger

 

Færdigheder

Evnen til at

 •     anvende resultater om betingede forventninger
 •     regne med martingaler og lignende

 
Kompetencer

Evnen til at

 •     diskutere modeller baseret på diskrete stokastiske processer
 •     vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af matingaler og lignende
Sandsynlighedsteori (SAND) - alternativt Mål- og integratalteori (MI) fra tidligere år.
Lebesgueintegralet og målteori (LIM) - alternativt Analyse 2 (An2) fra tidligere år.
5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til den endelige eksamen skal to obligatoriske opgaver, der løses i grupper, godkendes i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis de to obligatoriske opgaver ikke er godkendt i løbet af kurset skal de(n) ikke godkendte opgave(r) genafleveres til godkendelse. Opgaverne skal afleveres senest 4 uger inden begyndelsen af reeksamensugen, for at kunne blive godkendt tre uger inden begyndelsen af re-eksamensugen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere at han/hun behersker viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen.