NMAB11004U Differentialligninger (Diff)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Differential Equations (Diff)

Kursusindhold

Ordinære differentialligninger: Eksistens og entydighed for løsninger til begyndelsesværdiproblemet, potensrækkeløsninger, Bessels ligning, Legendres ligning, eksistens og entydighed for lineære systemer, matrixløsninger for autonome systemer, asymptotisk stabilitet for ikke-lineære systemer.

Partielle differentialligninger: Cauchyproblemet for kvasilineære ligninger af første orden, klassifikation af lineære ligninger af anden orden, varmeledningsligningen ved separation af de variable.

Målbeskrivelser

Viden: De fundamentale begreber om ordinære og partielle differentialligninger og kursets hovedsætninger

Kompetencer: Løse simple ordinære og partielle differentialligninger

Færdigheder: Foretage små generaliseringer af resultaterne i kurset

Analyse 0 (An0) og Analyse 1 (An1) eller lign.
5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgaver inden for pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinære medmindre der er 10 eller færre tilmeldt. I så fald ændres reeksamen til en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse uden hjælpemidler.

 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.