NMAB10006U Lineær algebra i de matematiske fag (LinAlgMat)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Linear Algebra in the Mathematical Sciences (LinAlgMat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på løsning af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination, matricer og deres aritmetik, determinanten, reelle og komplekse vektorrum, lineære afbildninger, baser for vektorrum og matrixrepræsentation af lineære afbildninger, indre produkt og ortogonalitet, spektralsætninger og hermitiske former.

Målbeskrivelser

Viden: At kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet

Færdigheder: At beherske fundamentale begreber i lineær algebra så som løsning af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination; matrixregning, inklusive bestemmelse af invers matrix; udregning af determinant; bestemmelse af baser for vektorrum og matricer for lineære afbildninger mellem disse samt koordinatskift; bestemmelse af egenværdier og egenrum for lineære afbildninger; Gram-Schmidt-ortogonalisering.

Kompetencer: Identificere og løse almene lineære problemer; finde baser og bestemme dimension; udføre og udnytte basisskift; finde ortonormale baser bestående af egenvektorer for selvadjungerede reelle og normale komplekse lineære afbildninger; følge og gengive matematiske argumenter inden for kursets emneområde og opstille beviser for simple sætninger.

Introduktion til matematik (MatIntro) eller tilsvarende.
Forelæsninger samt enkelt- og/eller gruppeaktiviteter med vejledning i 7 uger: 210 min. forelæsning [for], 180 min. klasseundervisning [klasse], 90 min. kursusspecifik studiecafé [studiecafe], 90 min. regn selv med konsulenter [regn selv] pr. uge.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Teoretiske øvelser
 • 31,5
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206,0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Afsluttende 3 timers skriftlig prøve vægtes 70 %.
Aflevering af 6 opgavesæt, hvoraf de 4 bedste tæller 30%. Det er ikke obligatorisk at aflevere opgaverne, men ikke afleverede sæt tæller 0 point.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Tre timers skriftlig prøve.

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

Efter prøven udregnes to pointtal - ét hvor den skriftlige prøve tæller 100% og ét hvor den skriftlige prøve tæller 70% og opgaverne som er afleveret i løbet af kurset tæller 30%. Den endelige karakter baseres på den af de to pointtal som er højest.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.