NMAB10003U Makroøkonomi 2 - Det lange sigt (MakØk2)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Macroeconomics 2 - the Long Run (MakØk2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Basale dynamiske generel-ligevægts-modeller: Solow-Swan modellen, Ramsey-Cass-Koopmans modellen og Diamond-modellen (overlappende generationer). Dynamisk analyse i diskret tid og kontinuert tid. Husholdningers opsparing og virksomheders investeringer i et makroøkonomisk perspektiv. Gældsdynamik og finanspolitisk holdbarhed. 

Målbeskrivelser

Viden om

begreber vedrørende teknologi og virksomhedsadfærd i makroøkonomisk teori. Anvendelse af optimal kontrolteori i analysen af husholdningers opsparing og virksomheders investeringer. Teori om kapitalakkumulation, økonomisk vækst, forventningsdannelse og spekulative bobler. Begreber vedrørende finanspolitisk holdbarhed. Kontroversen om Ricardiansk ækvivalens. De vigtigste empiriske regelmæssigheder for industrialiserede økonomier.  Hvordan langsigts-mekanismer afviger fra kortsigts-mekanismer.

Færdigheder i at

(a) forstå makrodynamiske modeller til anvendelse i langsigts-analyse og at kunne vurdere dem;

(b) anvende disse modeller og tilknyttede matematiske redskaber til at opnå præcise svar på spørgsmål vedrørende økonomiens funktionsmåde i sin helhed.

Kompetence til selvstændigt at

anvende modelleringsredskaber til afdækning af dynamiske mekanismer i økonomisk udvikling og til analyse af virkninger af strukturpolitik. Kompetence på disse områder er en nødvendig forudsætning for, ved kombination med fag på kandidatdelen, at kunne kvalificere sig til økonomisk udrednings- og prognosearbejde for en arbejdsmarkedsorganisation, en virksomhed i f.eks. den finansielle sektor eller en offentlig institution. 

Makroøkonomi 1 (MakØk1) + Mikrøkonomi 1 (MikØk1)
5 timers forelæsning og 3 timers øvelser pr. uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage, at to ud af de tre opgavesæt fra kurset er godkendte og gyldige. 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinære.

Det er et krav for at deltage i reeksamen, at to ud af tre opgavesæt fra kurset er godkendte og gyldige. Hvis opgavesættene ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de revideres og genafleveres til bedømmelse. De skal være godkendt senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.