NMAA08015U Statistik for biokemikere (StatBK)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Statistics for Biochemistry (StatBK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i fysik

Kursusindhold

Beskrivende statistik, normalfordelingen, analyse af en og to stikprøver, variansanalyse, lineær og ikke-lineær regression, introduktion til R.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kendskab til de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, konfidensintervaller, hypotesetest, prædiktion, modelkontrol
 • Kendskab til multiple test
 • Kendskab til effekten af datatransformationer


Færdigheder:

 • Opstille biokemisk relevante statistiske modeller hvor en eller flere faktorer kan påvirke en observabel størrelse.
 • Analysere et datamateriale med statistiske modeller og fortolke resultaterne. Herunder hører at kunne transformere data (hvis relevant), estimere og lave konfidensintervaller for parametrene i modellen og at kunne udføre og fortolke resultaterne af formelle test
 • Validere modeller og modelforudsætninger (modelkontrol)
 • Anvende programmet R til analyse, herunder fortolke output i relation til ovenstående mål.


Kompetencer:

 • Udføre statistiske analyser på givne datasæt og vurdere analysens validitet
 • Fortolke statistiske modeller og de indgående parametre, herunder hovedeffekter og vekselvirkninger i variansanalysemodeller og koefficienterne i regressionsmodeller
 • Fortolke estimater, hypoteser, hypotesetest, konfidens- og prædiktionsintervaller
 • Vurdere resultaterne af simple statistiske analyser udført og beskrevet af andre, fx. i biokemiske artikler, og vurdere validiteten af analyserne

 

5 timers forelæsninger og 5 timers øvelser om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af to obligatoriske projekter.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis de obligatoriske projekter ikke er godkendt under kurset skal de(t) ikke godkendte projekt(er) afleveres senest tre uger før begyndelsen af re-eksamensugen. De skal godkendes inden re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.