NMAA06066U Algebra 1 (Alg1)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Algebra 1 (Alg1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Grupper, diedergrupper, symmetriske og alternerende grupper, matrixgrupper, homomorfier og isomorfier, undergrupper, cykliske grupper og cykliske undergrupper, frembragte undergrupper, sideklasser, normale undergrupper, faktorgrupper, isomorfisætningerne, gruppevirkninger, Sylows sætninger, direkte produkter, endeligt frembragte abelske grupper.

Målbeskrivelser

Viden: Forklare definitionerne på de i kurset indgående begreber og operere sikkert med dem. Forklare det faglige indhold beskrevet i indholdsfortegnelsen på en indsigtsfuld måde.

Færdigheder: Løse problemer inden for kursets emnekreds. Selv lave beviser for sætninger indenfor kursets emnekreds.

Kompetencer:  Anvende abstrakte resultater inden for det faglige indhold, herunder Sylows sætninger og struktursætningen for endeligt frembragte abelske grupper, på konkrete problemstillinger, og argumentere med simple abstrakte begreber inden for gruppeteorien.

Diskrete matematike metoder (DisMat) og Lineær algebra (LinAlg) eller tilsvarende.
2+3 timers forelæsninger og 2+3 timers øvelser pr. uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 127
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback på frivillige afleveringer.

Mundtlig, individuel og løbende feedback i forbindelse med frivillige afleveringer, øvelser og forelæsninger.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve af ca. 1/2 times varighed uden forberedelse og uden hjælpemidler, i spørgsmål svarende til typiske skriftlige opgaver

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.