NMAA06066U  Algebra 1 (Alg1)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Algebra 1 (Alg1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i fysik                                              

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Grupper, diedergrupper, symmetriske og alternerende grupper, matrixgrupper, homomorfier og isomorfier, undergrupper, cykliske grupper og cykliske undergrupper, frembragte undergrupper, sideklasser, normale undergrupper, faktorgrupper, isomorfisætningerne, gruppevirkninger, Sylows sætninger, direkte produkter, endeligt frembragte abelske grupper.

Målbeskrivelser

Viden: Forklare definitionerne på de i kurset indgående begreber og operere sikkert med dem. Forklare det faglige indhold beskrevet i indholdsfortegnelsen på en indsigtsfuld måde.

Færdigheder: Løse problemer inden for kursets emnekreds. Selv lave beviser for sætninger indenfor kursets emnekreds.

Kompetencer:  Anvende abstrakte resultater inden for det faglige indhold, herunder Sylows sætninger og struktursætningen for endeligt frembragte abelske grupper, på konkrete problemstillinger, og argumentere med simple abstrakte begreber inden for gruppeteorien.

Diskret matematik (Dis) og Lineær algebra (LinAlg) eller tilsvarende.
2+2+1 timers forelæsninger og 2+2+1 timers øvelser pr. uge i 7 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig prøve af ca. 1/2 times varighed uden forberedelse og uden hjælpemidler, i spørgsmål svarende til typiske skriftlige opgaver

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse
 • 105
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Eksamen
 • 25
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 206