NMAA05081U  Mikroøkonomi 2: Imperfektioner i markedet (MikØk2)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Microeconomics 2: Market Imperfections (MikØk2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Dette kursus omhandler ikke-kooperativ sptilteori, dynamiske oligopoler, eksternaliteter og offentlige goder, assymetrisk information herunder adverse selection og moral hazard.

Målbeskrivelser

Viden om:

Kurset introducerer den mikroøkonomiske teori ved ufuldkomne markeder. Ikke-kooperativ spilteori introduceres og bruges til at analysere oligopoler. Derudover gennemgås modeller ved asymmetrisk information, market matching, eksternaliteter, adverse selektion og moral hazard. Modeller og ideer omkring adfærdsøkonomi præsenteres sideløbende med den klassiske spilteori og økonomiske eksperimenter anvendes i undervisningen.

Færdigheder i at:

 • Løse spilteoretiske modeller og modeller ved ufuldkomne markeder.
 • Udledning af modellernes forudsigelser.
 • Anvende spilteoretisk argumentation.
 • Løse generelle ikke-kooperativ spilteoretiske modeller.
 • Løse oligopolske markeds modeller.

Kompetencer til at:

Anvende analytisk spilteori og økonomisk argumentation ved strategiske beslutninger.

Bruge modellerne til at forudsige adfærd og udkom ved strategiske opstillinger.

Mikroøkonomi 1 (MikØk1), Mål- og integralteori (MI)
5 timers forelæsninger og 3 timers øvelser per uge i 7 uger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

To obligatoriske afleveringer skal afleveres og godkendes.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

30 minutters mundtlig prøve med 30 minutters forberedelsestid. Skriftlige hjælpemidler er tilladt under forberedelsestiden. Under eksaminationen er det tilladt at medbringe et talepapir/en huskeseddel.
Hvis de to obligatoriske afleveringer ikke er godkendt inden den ordinære eksamen skal de(n) ikke-godkendte opgave(r) genafleveres senest to uger inden re-eksamensugens begyndelse. Afleveringerne skal godkendes inden re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 147
 • I alt
 • 206