NMAA05023U Mikroøkonomi 1: Generel ligevægtsteori (MikØk1)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Microeconomics 1: General Equilibrium Theory (MikØk1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Faget bygger videre på ØkIntro og giver en gennemgang af grundlæggende mikroøkonomisk teori med vægt på matematisk præcision. Der gennemgås grundlæggende forbrugerteori, valg under usikkerhed, produktionsteori, og partiel og generel ligevægtsteori. 

 

Målbeskrivelser

Viden: Faget bygger videre på ØkIntro og giver en gennemgang af grundlæggende mikroøkonomisk teori med vægt på matematisk præcision.

Færdigheder: Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

* Forstå de grundlæggende resultater indenfor mikroøkonomisk teori.

* Udlede mindre resultater inden for rammen af teorien om individuel økonomisk adfærd og samspillet mellem økonomiske aktører i generel ligevægt.

* Relatere centrale dele af teorien til konkrete økonomiske problemer.

Kompetencer: Kurset styrker de studerendes evne til at kunne forstå og arbejde med matematisk præcise økonomiske modeller og relatere disse modeller til virkelige økonomiske problemer.

Tidligere år har vi brugt Jehle og Reny: Advanced Microeconomic Theory

Introduktion til økonomi (ØkIntro), Lineær algebra (LinAlg) og Analyse 0 (An0) eller tilsvarende.
3 x 2 timers forelæsninger og 2 x 2 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

De obligatoriske opgaver rettes med skriftlige kommentarer. Der gives mundtlig feedback til øvelsestimerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af ugentlig obligatorisk opgave (7 i alt), som skal godkendes inden ordinær eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær.

Er kravet om aflevering og godkendelse af opgaver ikke opfyldt, kan det opfyldes inden reeksamen. Kursets obligatoriske opgaver afleveres senest to uger inden begyndelsen af reeksamensugen. Alle opgaver skal godkendes.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.