NMAA05016U  Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (UvMat)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Mathematics in a Teaching Context (UvMat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Vi fordyber os i udvalgte emner vedr. tal, algebra og funktioner. Der arbejdes specielt med mere specifikke emner som: decimalrepræsentationer og delmængder af de reelle tal; regressionsmetoder; infinitesimalregningens teoretiske fundament i gymnasial sammenhæng; differentialligningsmodeller; implicitte kvantorer og implikationer fx i forbindelse med ligningsløsning; induktionsbeviser.

Målbeskrivelser

Den tilstræbte viden er en uddybning af forudsætningskurserne inden for det det angivne indhold med henblik på  gymnasiets matematikpensum. Dette sker gennem bla. kompetencerne at

 • løse mere krævende faglige opgaver i de behandlede emner
 • udvælge eller udarbejde sammenhængende præsentationer af delemner
 • formulere opgaver indenfor emnerne, herunder mere udfordrende og problemorienterede
 • forholde sig kritisk til relevante ressourcer i arbejdet (herunder teknologiske hjælpemidler, internetsider og lærebøger)
 • arbejde med de behandlede emners betydning (fx brug) i andre gymnasiefag

samt andet selstændigt arbejde med gymnasiet kernestof.

Hertil forventes den studerende ved kursets slutning at beherske færdigheder i form af teknisk formåen inden for traditionelle blyant-papir teknikker, anvendelser af matematikprogrammer og informationssøgning på internettet.

Analyse 1 (An1), Sandsynlighedsregning og statistik (SS).
3 timers forelæsninger og 5 timers øvelser og vejledning per uge i 7 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af mindst 4 ud af 7 ugentlige opgaver. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. For at gå til re-eksamen skal mindst 4 ud af de stillede 7 opgaver være godkendt. Hvis dette krav ikke blev opfyldt under kurset, skal alle de ikke-godkendte opgaver genafleveres senest tre uger før begyndelsen af re-eksamensugen, og godkendes inden re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på helt tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Vejledning
 • 20
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • Forberedelse
 • 70
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206