NMAA04034U  Makroøkonomi 1: Introduktion til nationaløkonomi (MakØk1)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Macro Economics 1: Introduction to macroeconomics (MakØk1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Dette kursus giver en indføring i makroøkonomisk teori med hovedvægt på det korte sigt. Af emner kan nævnes penge og inflation, IS-LM modellen for både en åben og lukket økonomi, ASAD-modellen for en lukket økonomi og en introduktion til vækstteori.

Målbeskrivelser

Viden om:

Dette kursus introducerer makroøkonomisk teori. Kurset lægger vægt på både det teoretisk-analytiske og intuitiv fortolkning. De studerende introduceres for teoretiske modeller for niveauet for BNP, ledighed og inflation samt kortsigtsdynamikken i disse variable.

De tre hovedmodeller i kurset er ISLM-modellen, der beskriver økonomien på kort sigt, ASAD-modellen, der beskriver økonomien på mellemlang sigt, og Solow-modellen, der beskriver økonomien på lang sigt.

Færdigheder i at:

 • Definere og anvende relevante makroøkonomiske begreber
 • Forstå, forklare og diskutere modellernes underliggende antagelser
 • Reproducere og illustrere de ligninger, modellerne er bygget op af
 • Relaterer modellerne til givne problemstillinger
 • Forstå, forklarer og diskuterer modellernes resultater i relation til den virkelige verden
 • Forstå generelle økonomiske sammenhænge

Kompetencer til selvstændigt at:

 • Vurdere i hvilken retning givne økonomiske politikker påvirker BNP, ledighed og inflation
 • Løse og forstå mindre makroøkonomiske modeller

Eksempel på litteratur brugt i kurset:

Olivier Blanchard, Macroeconomics, Pearson, seneste udgave

Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Mikroøkonomi 1 (MikØk1)
6 timers forelæsning og 2 timers øvelser om ugen i 7 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 147
 • I alt
 • 206