NMAA04032U Introduktion til økonomi (ØkIntro)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to Economics (ØkIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
 

Kursusindhold

Kurset omfatter basal mikro- og makroøkonomisk teori og introducerer herved grundlæggende “økonomisk tænkning” og giver basal forståelse for den økonomiske faglighed.

Målbeskrivelser

Viden: Kendskab til og forståelse for begreber og sammenhænge vedrørende kursets hovedemner:

 • Markedsformer og fuldkommen konkurrence
 • Forbrugerteori, herunder præferencer, nytte, budgetrestriktioner, efterspørgsel og forbrugeroverskud
 • Virksomhedsteori, herunder teknologi, profitmaksimering, omkostningskurver og udbud
 • Økonomisk markedsligevægt og efficiens under “perfekte” forhold (fravær af markedsfejl)
 • Partiel ligevægt på det enkelte konkurrenceprægede marked, herunder velfærd og dødvægtstab og virkningen af afgifter
 • Makroøkonomiske data, herunder sondring mellem reale og nominelle variable
 • Basale makroøkonomiske sammenhænge og forskellen mellem langt og kort sigt
 • Basal langsigts-makroteori, den klassiske makromodel, pengeforhold og inflation
 • Basale kortsigts makromodeller af IS-LM-typen for lukket og åben økonomi
 • Markedsfejl - monopol og eksternaliteter

 

Færdigheder:

 • Kunne ræsonnere i og analytisk håndtere økonomiske optimeringsproblemer og modeller af type som dem, der indgår i kurset
 • Kunne anvende økonomisk ræsonment til abstrakte såvel som konkrete problemer på basalt niveau
 • Løse modeller for forbruger- og virksomhedsoptimering
 • Kunne analysere i basale mikro- og makroøkonomiske ligevægtsmodeller

 

Kompetencer:

 • Til nogen grad kunne diskutere fordele og ulemper ved forskellige modeller herunder tage kritisk stilling til underliggende antagelser
 • Kunne anvende værktøjer og modeller af type som omfattet i kurset til selvstændig analyse af konkrete mikro- og makroøkonomiske problemer inden for fagets emneområder.

 

Der udbydes kontortid

Ved sidste kursuskørsel blev følgende litteratur brugt

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics with Calculus, first edition, Norton samt N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, tenth edition, Macmillan Intenational

Gymnasial uddannelse med matematik på A-niveau.
NMAB10002U Introduktion til de matematiske fag eller tilsvarende senest samtidig.
3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af fire hjemmeopgaver som afleveres i løbet af blokken. Den studerende består kurset hvis og kun hvis alle hjemmeopgaver bestås. Der er mulighed for genaflevering af de tre første opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Genaflevering af ikke godkendte opgaver. Deadline fredag i reeksamensugen klokken 13.00. Alle hjælpemidler tilladt.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.