NMAA04032U  Introduktion til økonomi (ØkIntro)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduction to Economics (ØkIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Forbrugsteori, virksomhedsteori, partiel ligevægt, generel ligevægt, optimalitet og efficiens.

Målbeskrivelser

Viden om:

Dette kursus introducere mikroøkonomisk teori. Kurset indeholder både en teknisk og en intuitiv komponent. Teorien for økonomisk beslutningstagen er fundamentet i dette kursus og vil både blive beskrevet og udledet matematisk.

Kurset begynder med forbrugerteori (herunder inkluderes præferencer, nyttemaksimering og forbrugervalgsteori). De studerende bliver introduceret til Lagrange optimering og lærer hvordan økonomiske agenter optimerer deres forbrug under budgetrestriktioner.

Derefter introduceres konceptet om økonomisk efficient og der undersøges hvordan en sådan efficent kan opnås ved rationale agenter.

Valg under usikkerhed og over tid, er også undersøgt før kurset fokuserer på hvordan virksomheder fastsætter pris og mængde – både individuelt og samlet. Både markeder under fuld konkurrence, og monopolistiske og duopolistiske markeder undersøges. Derudover introduceres aktionsteori og nogle af ideerne indenfor spilteori.

Færdigheder i at:

 • Vise indsigt omkring centrale spørgsmål af begreber og teori inden for: Forbrugere, virksomheder, partielle og generelle ligevægtsmodeller.
 • Anvende økonomisk ræsonment til abstrakte såvel som konkrete problemer
 • Være kendt med økonomisk notation og perspektivering
 • Løse modeller af forbruger- og virksomhedsoptimering
 • Være kendt med teoretisk økonomisk modellering
 • Til nogen grad at diskutere fordele og ulemper ved de forskellige modeller

Kompetencer til selvstændigt at:

 • Bruge økonomiske termer og notationer.
 • Matematisk løse økonomiske optimeringsproblemer.
5 timers forelæsning og 4 timers øvelser om ugen i 9 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Eksamen består af fire hjemmeopgaver som afleveres i løbet af blokken. Den studerende består kurset hvis og kun hvis alle hjemmeopgaver bestås. Der er mulighed for genaflevering af de tre første opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Genaflevering af ikke godkendte opgaver. Deadline fredag i reeksamensugen klokken 13.00. Alle hjælpemidler tilladt.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Forberedelse
 • 98
 • Praktiske øvelser
 • 52
 • I alt
 • 206