NMAA04032U  Introduktion til økonomi (ØkIntro)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introduction to Economics (ØkIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Kursusindhold

Kurset omfatter basal mikro- og makroøkonomisk teori og introducerer herved grundlæggende “økonomisk tænkning” og giver basal forståelse for den økonomiske faglighed.

Målbeskrivelser

Viden: Kendskab til og forståelse for begreber og sammenhænge vedrørende kursets hovedemner:

 • Markedsformer og fuldkommen konkurrence
 • Forbrugerteori, herunder præferencer, nytte, budgetrestriktioner, efterspørgsel, Slutsky-dekomponering og forbrugeroverskud
 • Virksomhedsteori, herunder teknologi, profitmaksimering, omkostningskurver og udbud
 • Økonomisk markedsligevægt og efficiens under “perfekte” forhold (fravær af markedsfejl)
 • Partiel ligevægt på det enkelte konkurrenceprægede marked, herunder velfærd og dødvægtstab og virkningen af afgifter
 • Generel ligevægt i den simplest mulige form inden for rammerne af “Edgeworth-boksen”
 • Makroøkonomiske data, herunder sondring mellem reale og nominelle variable
 • Basale makroøkonomiske sammenhænge og forskellen mellem langt og kort sigt
 • Basal langsigts-makroteori, den klassiske makromodel, pengeforhold og inflation
 • Basale kortsigts makromodeller af IS-LM-typen for lukket og åben økonomi

Færdigheder:

 • Kunne ræsonnere i og analytisk håndtere økonomiske optimeringsproblemer og modeller af type som dem, der indgår i kurset
 • Kunne anvende økonomisk ræsonment til abstrakte såvel som konkrete problemer på basalt niveau
 • Løse modeller for forbruger- og virksomhedsoptimering
 • Kunne analysere i basale mikro- og makroøkonomiske ligevægtsmodeller

Kompetencer:

 • Til nogen grad kunne diskutere fordele og ulemper ved forskellige modeller herunder tage kritisk stilling til underliggende antagelser
 • Kunne anvende værktøjer og modeller af type som omfattet i kurset til selvstændig analyse af konkrete mikro- og makroøkonomiske problemer inden for fagets emneområder.

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics with Calculus, first edition, Norton samt N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, tenth edition, Macmillan Intenational

Kun gymnasial uddannelse med matematik på A-niveau
3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.
Skriftlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Eksamen består af fire hjemmeopgaver som afleveres i løbet af blokken. Den studerende består kurset hvis og kun hvis alle hjemmeopgaver bestås. Der er mulighed for genaflevering af de tre første opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Genaflevering af ikke godkendte opgaver. Deadline fredag i reeksamensugen klokken 13.00. Alle hjælpemidler tilladt.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 125
 • I alt
 • 206