NMAA04024U Forsikring og jura (Forsik&Jura1)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Insurance and Law (Forsik&Jura1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Kursusindhold

Grundlæggende renteberegninger
Grundlæggende sannsynlighedsteori
Betinget sandsynlighet, fordeling og middelværdi
Beregning af nutidsværdier for elementære et-livs-forsikringer
Beregning af middelværdier for sammensatte skadefordelinger i skadeforsikring.
Kundskab om det lovgivningsmæssige miljø for forsikringsaftaler

Målbeskrivelser

Viden: Basale begreber inden forsikringsmatematik og forsikringsjura
Færdigheder: Den studerende vil kende til grundlæggende forsikringsmatematik og vil kunne redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for forsikringsaftaler
Kompetencer: Et grundlag for videre studier i forsikringsmatematik

LinAlg og SS eller tilsvarende.
6 timers forelæsninger og 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 15 minutter
Først skriftlig prøve i forsikringsmatematik og dernæst mundtlig prøve i jura uden forberedelsestid. Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering hvor den skriftlige prøve tæller to trediedele og den mundtlige prøve en trediedel. Hvis den skriftlige prøve er vurderet til -3 kan eksaminanden ikke bestå kurset.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Til den skriftlige eksamen må man medbringe alle skriftlige hjælpemidler. Den mundtlige eksamen er uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer ved den skriftlige prøve.
Flere interne bedømmere ved den mundtlige prøve
Reeksamen

Mundtlig reeksamen 30 minutter uden forberedelse og uden hjælpemidler, og med flere interne bedømmere. Hvis den skriftlige del af den ordinære eksamen er bestået kan den genbruges ved reeksamen. Hvis den skriftlige prøve ikke genbruges dækker den mundtlige reeksamen både forsikringsmatematik og jura.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.