NKEB23001U Videregående organisk syntese (VidOS)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Advanced Organic Synthesis (VidOS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Kursusindhold

Sammen med kurset OrgSyn vil planlægning og selvstændig udførelse af organisk syntetisk arbejde ud fra forskrifter fra faglitteraturen blive behandlet dybdegående.

Problembaseret undersøgelse af reaktionsforløb ved ikke-trivielle omdannelser, og identifikation af hoved- og biprodukter ved anvendelse af kemiske og spektroskopiske metoder.

Kurset indbefatter anvendelse af elektronisk baseret informationssøgning. 

Aspekter af såvel sikkerhedsovervejelser, substitutionsbetragtninger (af f.eks. opløsningsmidler og anvendte reagenser) og bæredygtig affaldshåndtering vil blive behandlet.

Målbeskrivelser

Den studerendes kompetencer efter endt kursus omfatter evnen til at forstå og fortolke synteseforskrifter fra faglitteraturen, til selvstændigt at udarbejde og benytte analogforskrifter, og til at beskrive og tolke reaktionsforløb og reaktionsmekanismer ud fra egne eksperimenter og iagttagelser.

Den studerendes færdigheder inkluderer grundtrækkene af selvstændigt syntesearbejde under iagttagelse af såvel aktiv som passiv laboratoriesikkerhed, anvendelse af simpel H og C-13 NMR spektroskopi og massespektrometri til identifikation af reaktionsprodukter og ukendte forbindelser, og grundlæggende elektronisk informationssøgning.

Efter endt kursus gælder den studerendes viden den konkrete gennemførelse af almindelige organisk-kemiske reaktionsforløb, såvel som sikker håndtering af synteseudstyr og kemikalier.

Intet obligatorisk.

Det anbefales, at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i Kemi eller Medicinalkemi, samt af kurset Kemi VO og kurset Anvendt Spektroskopi.
Forelæsninger og laboratorieøvelser.
Kurset kan følges samtidig med kurset OrgSyn, eller efterfølgende år (hvis OrgSyn er bestået).

Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 32
  • Forberedelse (anslået)
  • 6
  • Laboratorie
  • 168
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Evaluering på basis af målbeskrivelsen af individuelle rapporter over synteser, opgaver og evnen til løsning af komplekse opgaverformuleringer i laboratoriet og ifm fortolkning af spektre. Karakter er baseret på den samlede indsats.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis kurset ikke bestås, skal det tages om året efter. Rapporter fra tidligere år kan ikke genbruges.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse