NKEB23000U Python for nanoscience (NanoPython)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Python for Nanoscience (NanoPython)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Kurset indeholder en række øvelser, samt den nødvendige teori herfor. Computersimulationsøvelserne benytter molekylær-dynamiske simuleringsmetoder, som også præsenteres i kurset. Molekylær dynamiske simuleringer bruges til at løse bevægelses-ligningerne for mange vekselvirkende partikler.

Målbeskrivelser

Viden
basal python syntax og programstruktur, Lennard-Jones potentialer, molekylær dynamik ligninger, periodiske grænsebetingelser, energiminimering, kraftfelter

Færdigheder
Planlægge, implementerer og bruge programpakker
Anvende python til simulering af nanosystemer
Anvende udvalgte matematiske algoritmer, som for eksempel molekylærdynamiske metoder

Kompetencer
Forklare, både mundtligt og skriftligt, de brugte metoder og opnåede resultater

Angives på Absalon

forelæsninger, computerøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende to delelementer:
A) en skriftlig 1-times eksamen i 6. blokuge
B) et programmeringsprojekt og dertil hørende rapport i 7. og 8. blokuge. Man kan vælge mellem tre forskellige programmeringsprojekter
Begge delelementer skal bestås for at bestå kurset og vægtes med 50% hver. Dvs hvis man ikke består, f.eks. delelement A, består man ikke kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
en intern bedømmer
Reeksamen

Re-eksamen består af et programmeringsprojekt og dertil hørende rapport samt en 30 minutters mundtlig eksamen (uden forberedelsestid) med rapporten som udgangspunkt. Rapporten skal indleveres senest 2 uger før den mundtlige reeksamen. Karakter er baseret på en helhedsvurdering af rapporten og mundtlig eksamen. Hvis man tidligere har bestået delelement B kan man genbruge rapporten. 

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen