NKEB20005U Indledende medicinalkemi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Introductory Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

- Enzymer og enzyminhibitorer. Funktion, virkemåde og design

- Receptorer og deres antagonister og agonister. Funktion, virkemåde og design

- DNA-interagerende stoffer, Funktion, virkemåde og design

- Vigtige klasser af lægemidler såsom antibiotika, opioider m.m.

- Lægemiddeludvikling herunder identificering og optimering af lead, samt den videre proces

- Vigtige metoder i medicinalkemien såsom kombinatorisk kemi, QSAR m.m.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give en teoretisk indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik over hvorledes lægemidler virker, udvikles og de vigtigste klasser af lægemidler.

 

Viden:

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne redegøre for grundlæggende principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder f.eks:

- Have kendskab til vigtige typer af drug targets

- Have kendskab til vigtige grupper af lægemidler såsom f.eks enzyminhibitorer, receptor agonister og antagonister, DNA interchelatorer, antibiotika og opioider

- Have kendskab til vigtige metoder i medicinalkemien

 

Færdigheder:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- analysere og forstå en struktur-aktivitets sammenhæng

 

Kompetencer:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

- give kvalificerede forslag til leads til et givet drug target

- på basis af struktur-aktivitets sammenhænge kunne give kvalificerede forslag til forbedrede stoffer (optimering af lead)

- rationelt designe nye leads ved anvendelse af Qsar

 

Angives på Absalon

 


Undervisningsform

 

Bemærkninger

kurset er obligatorisk for specialiseringen i medicinalkemi på bacheloruddannelsen i kemi

Kompetencer svarende til:
NKEB13001U Kemi ONat.
Forelæsninger og teoretiske øvelser
kurset er obligatorisk på bacheloruddannelsen i medicinalkemi
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 139
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lærebøger, noter, artikler og lignende må medtages.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

20 min, ingen forberedelse, ingen hjælpemidler.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte afholdes reeksamen som mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen