NKEB20001U Fysisk kemi for medicinalkemi (FysKemMed)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Physical Chemistry for Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

 

Kursusindhold

Grundlæggende fysisk kemi med vægt på beskrivelsen af makroskopiske systemer. Indføring i fysisk-kemiske begreber og termodynamiske energifunktioner. De termodynamiske hovedsætninger. Kemisk potentiale og lifevægt. Spontane reaktioner. Beskrivelse af opløsninger. Fasediagrammer. Beskrivelse af transport. Beskrivelse af reaktioners kinetik.

Målbeskrivelser

Viden om:

Termodynamiske hovedsætninger

Kemisk potentiale og lifevægt

Diffusion

Kemiske reaktioners kinetik

Reaktioners dynamik

Enzymkinetik

Færdigheder:

At kunne estimere energiændringer for reaktioner ud fra standard termodynamiske data og deres tryk- og temperaturafhængighed

At kunne estimere aktivitetskoefficienter for species og ligevægtskonstanter for reaktioner

At kunne behandle kemiske reaktioners kinetik

Kompetencer

At kunne redegøre reaktioners afhængighed af forskellige energifunktioner

At kunne vurdere reaktioners spontanitet

At kunne formulere kinetiske udtryk

se Absalon for kursuslitteratur

Grundlæggende viden indenfor almen uorganisk og organisk kemi
Forelæsning, teoretiske øvelser, e-learning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • E-læring
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kommentarer på og gennemgang af afleverede hjemmeopgaver

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve med opgaveregning
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 5 hjemmeopgaver skal være afleverede og godkendte

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, skal manglende opgaverne afleveres tre uger inden eksamen og godkendes.

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelsen