NKEB16005U Katalyse og bæredygtig kemi (CatChem)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Catalysis and Sustainable Chemistry (CatChem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

 

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til heterogen katalyse og dets forbindelse til bæredygtigt kemi. Kurset diskuterer katalyses rolle i dag og i fremtiden. De fundamentale koncepter i katalyse bliver introduceret baseret på eksempler. Adsorption på overflader bliver behandlet. De studerende lærer de tilnærmelser, analysemetoder og antagelser, der er nødvendige for at beskrive og beregne katalytiske reaktioner og reaktionshastigheder og for at karakterisere de fysiske og kemiske egenskaber af en katalysator. Koncepterne: transition state, barrierer, Brøndsted-Evans-Polanyi relationer og Sabatiers princip bliver introduceret og anvendt til rational design af katalytiske egenskaber.

Målbeskrivelser

Viden om:

definitionen af katalyse

de fundamentale principper for katalytiske processer matematisk

beskrivelse af katalyse og forståelse af tendenser af materialers katalytiske egenskaber

Færdigheder:

Beskive katalytiske processer matematisk.

Kompetencer:

I stand til at kritisk tilgå katalytiske processer

angives på Absalon

MatIntroKem, AnvMatKem, KemiO, KemiU1, KemiU2, KemiBin, AnvSpek and FysKem1
En blanding af klasse undervisning and gruppearbejde. Besøg på virksomheder og foredrag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Ekskursioner
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der vil være kollektiv, mundtlig feedback i undervisningen på to små projekter. Samt individuel, mundtlig feedback ved eksamen.  

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Uden forberedelse, spørgsmål er kendt på forhånd og udleveres under den sidste lektion.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

See 'learning outcome'.