NKEB13006U Anvendt spektroskopi (AnvSpek)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Applied Spectroscopy (Anv Spek)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

 

Kursusindhold

At give studerende den nødvendige baggrund og erfaring i at anvende de mest almindelige spektroskopiske metoder til identifikation og karakterisering af organiske og uorganiske kemiske forbindelser.

Kurset tager udgangspunkt i at de studerende skal kunne karakterisering stoffer ved hjælpe af massespektrometri, NMR spektroskopi samt optisk spektroskopiske metoder som IR og UV-Vis. Ud over den teoretiske baggrund for de spektroskopiske metoder indføres den studerende i den praktiske gennemførelse af de spektroskopiske målinger samt anvendelse af det tilgængelige datamateriale og mikroskopimetoder

Som en del af kurset benyttes software til forudsigelse NMR spektre. Der anvendes endvidere dedikeret software til bearbejdning og præsentation af spektroskopiske data såvel som mikroskopidata

Målbeskrivelser

Viden

 • kendskab til den fysisk kemiske baggrund for de mest almindelige spektroskopiske teknikker (se kursusindhold), der anvendes til karakterisering af kemiske forbindelser
 • om eksperimentel udførelse af spektroskopisk analyse i form UV-Vis, IR, NMR og MS metoder
 • kendskab til de mest kendte mikroskopimetoder


Færdigheder

 • foretage databehandling af 1D og 2D NMR spektre ved hjælp af programpakken MestreNova
 • foretage databehandling af IR og UV-Vis spektre
 • foretage databehandling af mikroskopibilleder
 • gennem anvendelsen af spektroskopiske data for en udvalgt uorganisk eller organisk forbindelse identificere forbindelsens mulige kemiske identitet
 • anvende tilgængelige datamateriale og literaturkilder som en hjælp til karakterisering af kemiske forbindelser


Kompetencer

 • fortolke spektre af en given uorganisk eller organisk forbindelse optaget ved de metoder som indgår i kurset med hensyn til sammensætning, symmetri og struktur/delstruktur
 • anvendelse af det digitale værktøj MestreNova til håndtering og fortolkning af NMR-spektre
 • anvendelse af digitale værktøjer til at analysere mikroskopidata

Oplyses på Absalon

Kendskab til uorganisk og organisk kemi - såvel teoretisk som praktisk - på et niveau svarende til indholdet af KemiU1 og Kemi Org forudsættes bekendt, dvs 30 ECTS point i kemiske fag på universitetsniveau inkl. laboratorieøvelseskurser.
Forelæsninger i plenum og øvelser i hold
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Eksamen
 • 15
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af to elementer:
1) En 3-timers skriftlig prøve der udgør 70% af karakteren.
2) Aflevering af to laboratorierapporter om identifikation af henholdsvis en uorganisk og organisk forbindelse. Rapporterne udgør sammenlagt 30% af karakteren.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alt på nær internetadgang

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

3-timers skriftlig prøve, udgør 70% af karakteren.
Ved 10 eller færre tilmeldte vil den skriftlige prøve blive ændret til mundtlig prøve.
De resterende 30 % af karakteren udgøres i alle tilfælde af to laboratorierapporter om identifikation af henholdvis en uorganisk og organisk forbindelse. Tidligere rapporter kan indgå. Nye eller reviderede rapporter skal være afleveret en uge inden reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen