NKEB13004U Anvendt matematik for kemikere (AnvMatKem)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Applied Matematics for Chemists (AnvMatKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag
 

Kursusindhold

Grundlæggende matematiske metoder anvendt på kemiske problemstillinger. Kurset er emnemæssigt delt op i tre moduler.

Modul 1: Lineær algebra

Vektorer og matricer, løsning af lineære ligningssystemer, permutationer og determinanter, bestemmelse af egenvektorer og tilhørende egenværdier for matricer. Basal Hückel teori gennemgås som eksempel på anvendelse.


Modul 2: Differentialligninger

Første ordens differentialligninger og reaktionskinetik. Anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter, den harmoniske oscillator og den kvantemekaniske beskrivelse af en partikel i en boks. Laplaceoperatoren og Laplaceligningen. Fouriertransformation med eksempler fra krystallografi og spektroskopi.

Modul 3: Sandsynlighedsregning og statistik

Sandsynlighedsregning. Sandsynlighedsfordelinger. Bayes teorem og betingede sandsynligheder. Statistik og lineær regression.

Målbeskrivelser

Kurset overordnede formål er at anvende matematik på kemiske problemstillinger. Når den studerende er færdig forventes den studerende at kunne

Viden:
- beskrive simple problemstillinger indenfor kemi ved hjælp af matematik,
- opskrive og reformulere simple matematiske modeller,
- udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber og teorier,
- udvise overblik over grundlæggende begreber indenfor statisktisk databehandling.

Færdigheder:
- bearbejde og analysere data,
- udføre grundlæggende udregninger med matricer og vektorer,
- anvende en række grundlæggende beregningsmæssige teknikker til kemiske problemstillinger.

Kompetencer:
- analysere simple problemstillinger indenfor kemi med en matematisk indgangsvinkel,
- analysere et datamateriale med statistiske modeller og fortolke resultaterne.

 

Bliver oplyst på Absalon

Indholdet af de første to blokke af nanoscience- eller kemistudiet, specielt MatIntroKem, forudsættes bekendt.
Forelæsninger, e-læring og opgaveregninger. Mulighed for gruppeaflevering af nanoprojekter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 119
 • Teoretiske øvelser
 • 67
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen, 30 min. (uden forberedelse)

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.