NKEB10008U Videregående organisk kemisk syntese (VidOrgSyn)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Advanced Organic Chemical Synthesis (VidOrgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Kursusindhold

Planlægning og selvstændig udførelse af organisk syntetisk arbejde ud fra forskrifter fra faglitteraturen. Problembaseret undersøgelse af reaktionsforløb ved ikke-trivielle omdannelser, og identifikation af hoved- og biprodukter ved anvendelse af kemiske og spektroskopiske metoder. Kurset indbefatter brugen af almindeligt og avanceret laboratorieudstyr til fremstilling, isolering og identifikation af nye/ukendte forbindelser og anvendelse af elektronisk baseret informationssøgning.

Målbeskrivelser

Den studerendes kompetencer efter endt kursus omfatter evnen til at forstå og fortolke synteseforskrifter fra faglitteraturen, til selvstændigt at udarbejde og benytte analogforskrifter, og til at beskrive og tolke reaktionsforløb og reaktionsmekanismer ud fra egne eksperimenter og iagttagelser.

Den studerendes færdigheder inkluderer grundtrækkene af selvstændigt syntesearbejde under iagttagelse af såvel aktiv som passiv laboratoriesikkerhed, anvendelse af simpel H og C-13 NMR spektroskopi og massespektrometri til identifikation af reaktionsprodukter og ukendte forbindelser, og grundlæggende elektronisk informationssøgning.

Efter endt kursus gælder den studerendes viden den konkrete gennemførelse af almindelige organisk-kemiske reaktionsforløb, såvel som sikker håndtering af synteseudrustning og kemikalier.

Intet obligatorisk.

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i Kemi. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik. Kurserne KemiU1, KemiO og KemiVO eller tilsvarende kurser skal være bestået. Kurset kan ikke tages, hvis OrgSyn er bestået.
Forelæsninger og laboratorieøvelser.
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 32
  • Forberedelse (anslået)
  • 124
  • Praktiske øvelser
  • 256
  • I alt
  • 412
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evaluering på basis af målbeskrivelsen af den løbende indsats, og af individuelle rapporter over synteser og opgaver, med karakter baseret på den samlede indsats.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis kurset ikke bestås, skal det tages om året efter. Rapporter fra tidligere år kan ikke genbruges.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse