NKEB10007U Organisk kemisk syntese (OrgSyn)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Organic Chemical Synthesis (OrgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kursusindhold

 

Planlægning og selvstændig udførelse af organisk syntetisk arbejde ud fra forskrifter fra faglitteraturen. Undersøgelse af reaktionsforløb ved ikke-trivielle omdannelser ved anvendelse af kemiske og spektroskopiske metoder. Kurset omfatter syntese, isolering og identifikation af nye/ukendte forbindelser og elektronisk baseret informationssøgning.

 

Målbeskrivelser

Den studerendes kompetencer efter endt kursus omfatter evnen til at forstå og fortolke synteseforskrifter fra faglitteraturen. Den studerende vil kunne udarbejde og benytte simple analogforskrifter selvstændigt, og beskrive og tolke reaktionsforløb og reaktionsmekanismer ud fra egne eksperimenter og iagttagelser.

Den studerendes færdigheder inkluderer grundtrækkene af selvstændigt syntesearbejde under iagttagelse af såvel aktiv som passiv laboratoriesikkerhed. Den studernede vil ligeledes vil kunne gøre grundlæggende elektronisk informationssøgning.

Efter endt kursus gælder den studerendes viden den konkrete gennemførelse af almindelige organisk-kemiske reaktionsforløb, såvel som sikker håndtering af synteseudrustning og kemikalier.

Intet obligatorisk

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i Kemi. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik.
Forelæsninger og laboratorieundervisning
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler. Kurset kan i reglen anpasses til hvilken som helst skemagruppe efter aftale med den kursusansvarlige ved 1. undervisningsgang.
Dette kursus (7,5 ECTS) er et selvstændingt kursus, men kan også være en delmængde af kurset VidOrgSyn (15 ECTS). Supplering, og dermed beståelse af VidOrgSyn, kan aftales med underviserne, men kan tidligst finde sted i det efterfølgende kalenderår.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 6
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Praktiske øvelser
  • 112
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Evaluering på basis af målbeskrivelsen af den løbende indsats, og af individuelle rapporter over synteser og opgaver, med bedømmelse baseret på den samlede indsats.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis kurset ikke bestås, skal det tages om året efter.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse