NKEB10001U Eksperimentelt kursus i almen kemi (EksAlmKem)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Experimental Course in General Chemistry (EksAlmKem)

Kursusindhold

Eksperimentelle øvelser i kemi i vandige øpløsninger, stofidentifikation og rotationsøvelser i kinetik, ekstraktion, kromatografi , indledende sikkerhedskursus

Målbeskrivelser

Kompetencer
• demonstrere god laboratoriepraksis og evne til at vurdere sikkerhedsaspekter ved arbejde i et kemisk laboratorium 
• tolke en øvelsesforskrift (vejledning) og sætte sig ind i anvendelsen af beskrevet laboratorieudstyr samt udføre det beskrevne eksperimentelle forløb 

Færdigheder
• anvende kvantitative laboratoriemetoder til massebestemmelse (vejning) og væskerumfangsmåling (pipettering, titrering) foruden pH-bestemmelse og spektrofotometri samt kvalitativt vurdere fejlkilder 
• anvende kvalitative laboratoriemetoder til analyse for bestemte kemiske forbindelser eller grupper af kemiske forbindelser
• Indledende risikovurdering
• planlægning og evaluering af eksperimenter og rapportskrivning. 

Viden
kinetik, ekstraktion, kromatografi, stofidentifikation 

Angives på absalon siden

Eksperimentelle øvelser samt enkelte forelæsninger, 2 x 4.5 timer pr uge i 6 uger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 6
  • Forberedelse (anslået)
  • 146
  • Praktiske øvelser
  • 54
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
80% fremmøde med aktiv deltagelse samt godkendelse af ni rapporter som vægtes lige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Godkendte dele af den ordinære eksamen gentages ikke. Ikke godkendt fremmøde erstattes af en 30 min. mundtlig prøve. Ikke godkendte rapporter genafleveres senest en uge før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen