NKEA04065U Kemi (KemiBio)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Chemistry (KemiBio)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

Kemi er en central videnskab af stor betydning for forståelsen af biologiske processer i levende organismer og relationer mellem dem og deres miljø. Fx bliver kemiske signaler anvendt af bakterier og dyr for at kommunikere med hinanden, mens tilstedeværelse af forurenende stoffer kan påvirke organismernes egne kemiske processer. Kendskab til de kemiske egenskaber af livets byggesten er også en nødvendig forudsætning for forståelse af biologiske funktioner på molekylært niveau.

Følgende specifikke emner bliver behandlet under kurset:

 • Atomets opbygning og grundstoffernes periodiske system.
 • Molekyle og molbegreberne.
 • Kemisk binding og ikke-kovalente bindinger med fokus på inter-molekylær vekselvirkninger
 • Introduktion til kemiske metoder af biologisk relevans bl.a. kromatografi og spektroskopi
 • Støkiometri.
 • Vandige opløsninger: egenskaber og reaktioner
 • Redoxprocesser.
 • Syre-base reaktioner.
 • Salte og saltes opløselighed.
 • Basal termodynamik og ∆G begrebet.
 • Kemiske reaktioner, kinetik, ligevægt og massevirkningsloven.
 • Indledende uorganisk stofkemi (især N, P, S og overgangsmetaller).
 • Organisk kemi med fokus på udvalgte funktionelle grupper og deres egenskaber
 • Organiske stoffer: navngivning, opløselighed, pH- egenskaber, molekyle struktur herunder chiralitet
 • Udvalgte organiske reaktioner og reaktionstyper
 • Indledning til faglige relevante digitale værktøj i Kemi (fx ChemDraw, R, Maple) og i mindre omfang digital informationsøgning i relevante databaser
Målbeskrivelser

Kompetencer:

Den studerende skal kunne anvende kvalitative og kvantitative kemiske begreber og teori af relevans for biologi og biologisk relevant laboratoriearbejde

 

Viden:

Den studerende skal opnå den nødvendige kemiske baggrund for forståelse af og arbejde med centrale biologiske problemstillinger.

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:

 • Skitsere molekylers opbygning på et atomart niveau.
 • Kvantitativt vurdere omsætning af stofmængder ved kemiske reaktioner.
 • Afstemme kemiske reaktionsligninger
 • Beskrive molekylære vekselvirkninger (herunder opløselighed) i vandige medier.
 • Beskrive reaktionskinetik, termodynamik og kemisk ligevægt ved kvantitative beregninger.
 • Skitsere, genkende og vurdere egenskaber af udvalgte almindelige og relevante uorganiske forbindelser.
 • Genkende og skitsere koordinationsgeometri for de biologisk mest relevante overgangsmetaller.
 • Beskrive organiske molekylers struktur og geometri (herunder isomeri og chiralitet).
 • Vurdere egenskaber og reaktivitet af udvalgte organiske funktionelle grupper og stoffer
 • Genkende og beskrive udvalgte organiske reaktioner
Gymnasial, adgangsgivende eksamen eller tilsvarende med kemi på mindst B niveau dog alternativt C-niveau med suppleringskursus C
Kurset består af forelæsninger/​fællestimer og teoretiske holdøvelser, suppleret af e-læringsmateriale (fx obligatoriske elektroniske quiz). De teoretiske øvelser foregår som holdundervisning og består af en blanding af gruppearbejde/​individuelt arbejde med lærerhjælp og studerendes gennemgang af hjemmeopgaver. Tre holdundervisningstimer er obligatoriske, da de er reserveret til beregning af obligatoriske testopgaver. Aktiv deltagelse i to ud af tre test er forudsætning for adgang til eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgaveregning/​besvarelse.
Krav til indstilling til eksamen
 1. Aktiv deltagelse i mindst to af tre obligatoriske test med aflevering af to testopgaver er forudsætning for adgang til eksamen. De obligatoriske tests finder sted i løbet af tre holdundervisningstimer som bliver annonceret i begyndelsen af kurset.
 2. Tilfredsstillende deltagelse i de elektroniske quizzer på Absalon. Der forventes at være 12-15 quizzer i alt med løbende frist, hvor de studerende skal opnå et minimum af 50% korrekte svar i minimum 5 quizzer inden for de pågældende frister.

Begge krav skal være opfyldt

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lærebøger, undervisningsmateriale inkl. egne noter, computer (inkl. tablet), molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber.
Brug af WiFi eller bluetooth er ikke tilladt.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Er kravet for indstilling til eksamen ikke opfyldt, skal det opfyldes før deltagelse i reeksamen.

 • De obligatoriske tests skal tages 3 uger før reeksamen.
 • De elektroniske quizzer skal tages 3 uger før reeksamen

 

Den studerende skal selv kontakte den kursusansvarlig mindst 4 uger før reeksamen for at arrangere den praktiske deltagelse i de obligatoriske test og/eller elektronisk quiz. Begge krav skal være opfyldt to uger før reeksamen.

Eksamen er som den ordinære eksamen. Er der 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamen foregår som mundligt eksamen (30 min). Den mundtlige eksamen er uden forberedelse. Noter, bøger og lommeregner må medbringes til eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen