NIGM21040U Visioner for landskabet – dialogbaseret planlægning og governance

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Visions for Landscapes - Dialogue-Based Planning and Governance

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Strategisk landskabsplanlægning har til formål at sikre, at fremtidens landskaber er velfungerende og kan skabe rum for menneskets aktiviteter og behov, under nøje hensyn til beskyttelse af naturen og naturressourcerne.

 

Dette kursus giver et grundigt indblik i de planlægningsmæssige rammer i Danmark, og sætte de studerende i stand til at være medskabere af visioner for landskaber gennem dialogbaserede og involverende planlægningstilgange. Kurset giver detaljeret viden om planægningsteori og -metode, og rammesætter den offentlige planlægning fra europæisk niveau til lokal skala, herunder afklaringer af roller i forbindelse med regulering af aktiviteter i landskabet og implementering af lovgivning.

 

På kurset opnås konkret viden om værktøjer til ”policy analysis” og der fokuseres på de nyeste teorier og begreber som eksempelvis governance, ”landscape democracy” og holistisk planlægning.

Målbeskrivelser

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Have kendskab til de planlægningsmæssige rammer for forvaltningen af det åbne land i Danmark.
 • Hvad indsigt i både historisk og aktuel planlægningsteori og -metode.
 • Have indblik i nyere planlægningsbegreber som governance og helhedsorienteret planlægning.

 

Færdigheder:

 • Kunne gennemføre en systematisk ”policy analysis” og på den baggrund anvise konkrete forslag til initiativer i landskabet.
 • Kunne anvende centrale planlægningsbegreber i forskellige landskabs-kontekster.

 

Kompetencer:

 • Kunne bidrage aktivt til dialogbaserede og involverende planlægningsprocesser i det åbne land.

 

Før og under kurset oplyses litteratur til de enkelte kursusaktiviteter.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 128
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af:
1. En skriftlig opgave udarbejdet i mindre grupper, som afleveres ved afslutning af undervisningen, og
2. en mundtlig præsentation af opgaven. Denne præsentation er for underviser, censor og de studerende på holdet.

Der gives én samlet karakter efter den mundtlige eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Er den skriftlige opgave afleveret inden for afleveringsfristen, indgår den i re-eksamen med en mundtlig re-eksamen. Er den skriftlige opgave ikke afleveret, består re-eksamen af en aflevering af en skriftlig opgave og mundtlig re-eksamen, 20 minutter.

Der gives én samlet karakter efter den mundtlige eksamen.

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.