NIGM21039U Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Module 2: Nature as a Resource for Treatment and Health Promotion

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Kursusindhold

Kurset giver den studerende viden om relevante teorier, forskning og metoder, i relation til hvordan naturmiljøer kan fremme til sundhed samt integreres i behandling. Den studerende får færdigheder i at anvende denne viden i samspil sine fagprofessionelle erfaringer. Kurset introducerer endvidere til analyseværktøjer indenfor Health Design mht. at forstå, hvordan naturmiljøer og terapihaver kan indrettes til at fremme fysisk, mental og social sundhed.

 

Kurset foregår primært i Københavns Universitets Natur, Sundhed & Design Laboratorium i Arboretet Hørsholm, hvor terapihaven Nacadia og helseskoven Oktovia anvendes som praksis eksempler i undervisningen.

En projektopgave med fokus på hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed og/eller støtte natur-baseret terapi indgår som en væsentligt del af kurset.

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

 Viden

 • Forklare de mest anerkendte teorier og relevant forskning indenfor:
  • Relationen mellem natur, mennesker og sundhed
  • naturbaseret terapi og forskellige grene heraf
 • Forklare hvordan en terapihave kan understøtte naturbaseret behandling
 • Forklare hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed

Færdigheder

 • Have forståelse for interaktionen mellem naturmiljøer og sundhedsfremme, i relation til fysisk, mental og social sundhed.
 • Have forståelse for hvordan et naturmiljø kan optimeres til at fremme sundhed, eller understøtte behandling for en specifik målgruppe
 • Anvende egne praktiske erfaringer i samspil med relevante teorier og forskning inden for kursets emne

 

Kompetencer

 • Analysere og beskrive forskellige naturmiljøer ud fra deres sundhedsfremmende potentiale
 • Anvende naturmiljøer til sundhedsfremme for en specifik målgruppe ud fra egen faglige baggrund, samt teorier, metoder og forskning indenfor området.

Relevant litteratur på Dansk, Engelsk og nordiske sprog.

Der informeres om undervisningsmateriale og litteratur før og under kurset. 

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Der arbejdes løbende med et projekt, der også indgår i eksamen. Undervisningen er koncentreret til 2 fysiske internater af 2 dages varighed inklusiv en overnatning samt en enkeltstående undervisningsdag. Internaterne består af forelæsninger, øvelser, ekskursioner, projektarbejde samt vejledning Forud for hvert internat/​​undervisningsdag informeres om kursuslitteratur.
Kurset er identisk med det nedlagte kursus NIGM16003U Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme. Du kan altså ikke kan tage NIGM21039U Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme, hvis du allerede har bestået NIGM16003U Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NIGM16003U Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIGM21039U Modul 2: Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme. Du har i alt tre eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Ekskursioner
 • 15
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 195
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige projektopgave. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Uge 15

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave.

Reeksamensopgaven afleveres efter aftale med den kursusansvarlige.

 

 

 

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.