NIGM16006U Modul 4: Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper.

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Module 4: Nature-based Programs and Activities for Health Promotion and Treatment Regarding Different usergroups

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Kursusindhold

Kurset fokuserer på relationen mellem miljøet og natur-og havebaserede behandlingsprogrammer og aktiviteter. Det primære fokus er på naturbaseret behandling i terapihave samt hvordan behandlingsprogrammer og aktiviteter kan gennemføres i naturområder ud fra et forebyggende perspektiv.

Kurset beskæftiger sig med hvordan et natur- og havebaseret behandlingsprogram opbygges. Hvorledes der kan arbejdes med natur-og havebasere ativiteter igennem et årsforløb og hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual kan rettes mod en specifik målgruppes behov. Ligeledes vil kurset beskæftige sig med hvordan natur-og havebaserede aktiviteter tilrettelægges med et terapeutisk formål.      

En projektopgave med fokus på ​et natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målruppe indgår som et væsentligt bidrag i kurset. 

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes den studerende at have følgende

Viden

 • Forstå og forklare hvordan et natur- og havebaseret forebyggelses- og behandlingsprogram opbygges 
 • Forstå naturens cyklus igennem et år, samt hvordan denne kan integreres i aktivitetsmanualer 
 • Forstå og forklare hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual udvikles

 

Færdigheder

 • Undersøge og analysere de forskellige behov og præference de forskellige målgrupper har i forhold til naturmiljøer baseret på diagnose, funktionstab, alder, køn og kulturel baggrund
 • Argumentere for, og give eksempler på et/en årstidsbestemt: 
  • Natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målgruppe 
  • Natur- eller havebaseret aktivitetsmanual for en specifik målgruppe

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne udvikle og anvende natur- og havebaserede behandlingsprogrammer og aktivitetsmanualer
 • Målrette kursets indhold til andres og egen praksis

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve baseres på skriftlig aflevering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ingen ekstern censur.

Den skriftlige opgave lægges på Canvas 2 måneder inden afleveringstidspunktet

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.