NIGB24006U Planet Earth - version for gymnasielærere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Planet Earth

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience (forbeholdt gymnasielærere)
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik (forbeholdt gymnasielærere)

 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til geologiske materialer og processer, som har dannet vores planet fra c. 4,6 milliarder år siden frem til i dag. Kurset fungerer som en introduktion til faget geologi og danner basis for de efterfølgende blokke på første studieår i Geologi-Geoscience, ellers som et relevant fag for alle med en interesse i geoscience og naturen omkring os.

I kurset introduceres den pladetektoniske teori, sammen med almindelige mineraler og deres kemi og karakteristika. Den pladetektoniske ramme anvendes til at introducere de vigtigste vulkanske, sedimentære og metamorfe bjergarter og de geologiske processer, der danner dem. Brugen af basale geologiske principper og fossiler til at bestemme relative aldre bliver gennemgået, og de studerende introduceres til geologisk tid og livets udvikling på Jorden.

Under kurset er der en 3 dages ekskursion til Bornholm for i felten at introducere begreber og observationsmetoder, der behandles i kurset. Kurset består af både forelæsninger og 'hands-on' praktiske øvelser, hvor de studerende lærer de grundlæggende elementer i at identificere, beskrive og navngive bjergarter og mineraler, samt grundlæggende geologiske principper, og hvordan de kan bruges til at lave en geologisk tolkning.

Målbeskrivelser

Viden om:

Den pladetektoniske teori, Jordens historie og opbygning

Almindelige mineraler, deres kemi, egenskaber og identifikation

Almindelige magmatiske, sedimentære og metamorfe bjergarter, deres klassifikation, karakteristika og dannelse

Relativ alder af bjergarter

Geologisk ressourcer

Den geologisk tidskala

Livets udvikling og biostratigrafi

Mest almindelige sedimentologiske aflejringsmiljøer og aflejringsprocesser

 

Færdigheder:

At udføre geologiske observationer i felten samt at registrere disse på en hensigtsmæssig måde.

At genkende, beskrive og klassificere almindelige geologiske materialer i felten og i laboratoriet.

At genkende, beskrive og klassificere de mest almindelige bjergartsdannende mineraler i felten og i laboratoriet og have kendskab til deres kemiske sammensætning.

At genkende, beskrive og klassificere de mest almindelige krystalline og sedimentære bjergarter i felten og i laboratoriet.

At have opnået kendskab til den dynamiske Jord set i pladetektonisk ramme samt de dertil relaterede processer og materialer.

At have en fornemmelse for livets overordnede udvikling gennem tid.

At gøre rede for den pladetektoniske teori og Jordens struktur, opbygning og generelle geologiske udvikling.

At have opnået kendskab til forskellige former for geologiske ressourcer, deres anvendelse, og vigtihed til samfundet.

At gøre rede for grundlæggende geologisk terminologi, relevante fagligudtryk, teorier og principper.

Anvende skærende relationer og det relative tidsbegreb til at tolke og udrede dannelseshistorien af simple geologiske profiler.

 

Kompetencer:

At placere, tolke og sammenligne krystalline bjergarter i forhold til bjergartskredsløbet og overordnede pladetektoniske miljøer.

At placere, tolke og sammenligne sedimentære bjergarter i relation til overordnede aflejringsmiljøer.

At forklare udviklingshistorien af et simpelt geologisk profil på basis af skærende relationer og fundamentale geologiske principper.

At anvende det relative geologiske tidsbegreb og forklare principperne, der indgår i relativ og absolut geologisk alder.

At gøre rede for forekomsten og dannelsen af fossiler.

At gøre rede for vigtigheden af geologiske ressourcer til samfundet.At placere geologiske æraer og tidsperioder i forhold til hinanden.

At redegøre for jordens overordnede biologiske og kemiske udvikling.

At formidle egne observationer ved anvendelse af korrekt geologisk terminologi.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurset undervises som en kombination af følgende elementer, hvoraf ingen er obligatoriske:
• Ugentlige forelæsninger tirsdage 9-12 og torsdage 13-14, der streames live.
• Forelæsningerne gøres tilgængelige som optagelse med PowerPoint og lyd i Absalon.
• Der afholdes 2 koncentrerede workshops fredage i uge 37 og 41 med ’hands-on’ øvelser, der kræver fysisk tilstedeværelse.
• Ekskursion til Bornholm: 3 dage i uge 38. Fuld eller delvis deltagelse kan aftales.
• Spørgetime og eksamensøvelse’ i uge 44 – kræver fysisk tilstedeværelse.
Dette kursus er forbeholdt gymnasielærere.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Ekskursioner
 • 36
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende to spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Det kræves fysisk tilstedeværelse ved eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Det kræves fysisk tilstedeværelse ved eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.