NIGB24005U Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS) - version for gymnasielærere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Biogeochemical Cycles & Impacts in Society (SVS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik (forbeholdt gymnasielærere)

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i samfundsmæssige vigtige stofstrømme herunder vand, kulstof, kvælstof, fosfor og tungmetaller. Kurset fokuserere på miljøforhold i et ressource- og reguleringsmæssigt perspektiv.

Målbeskrivelser

Viden:

 • grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • miljøgeokemi
 • vandkredsløb og vandforsyning
 • kulstofkredsløb
 • drivhuseffekt
 • klimaændringer
 • næringsstofkredsløb
 • tungmetalkredsløb
 • naturressourcer- og forvaltning
 • bæredygtighed


Færdigheder:

 • Redegøre for de grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • Redegøre for drivhuseffekten, drivhusgasser, klimaændringer og den samfundsmæssige betydning og regulering af disse
 • Redegøre for vandkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for kulstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for næringsstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for tungmetalkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette


Kompetencer:

Vurdere samfundsmæssige og naturvidenskabelige koblinger i centrale stofkredsløb i relation til de samfundsmæssige udfordringer i forvaltningen af væsentlige naturressourcer.

 

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Kurset undervises som en kombination af følgende elementer, hvoraf ingen er obligatoriske:
• Ugentlige forelæsninger mandage 13-15 og tirsdage 13-15, der streames live.
• Forelæsningerne gøres tilgængelige enten som optagelse eller som kommenteret (skriftligt eller mundtligt) PowerPoint lagt i Absalon.
• Selvstændigt arbejde med materiale, herunder beskrevne øvelser.
• Ugentlig online samtale: 1-2 timer med mulighed for spørgsmål til ugens temaer og øvelser (fredage om eftermiddagen).
• Aflevering af to små projektopgaver med bedømmelse.
Dette kursus er forbeholdt gymnasielærere.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål blandt 50 i forvejen kendte spørgsmål. Prøven er uden forberedelse og kan afholdes online.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.